U Donjem Kaknju, Doboju i na autobuskim stajalištima u gradskoj jezgri izvršeno bespravno predizborno plakatiranje

Odsjeku za inspekcije Općine Kakanj prijavljeni su novi slučajevi lijepljenja predizbornih plakata na stubovima javne  rasvjete u blizini džamije u  Donjem Kaknju, u naseljenom mjestu Doboj (kod semafora), te po staklima autobuskih stajališta u gradskoj jezgri Kaknja.

Inspekcija će danas ispostaviti rješenja o uklanjanju, napisati prekršajne naloge, te prijavu uputiti Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Sve političke subjekte i nezavisne kandidate kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima i na trotoarima, bez saglasnosti nadležne službe Općine Kakanj.

U skladu sa navedenom Odlukom, plakati, oglasi i slične objave i predmeti postavljeni van dozvoljenih mjesta uklonit će se po rješenju nadležnog inspektora, a o trošku lica koje ih je postavilo.

Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora, naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Podsjećamo sve subjekte na teritoriji Općine Kakanj da je postupanje suprotno gore navedenom predviđeno kao prekršaj Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da su predviđene i novčane kazne od 300,00 KM do 1000,00 KM.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.