U BiH u prvom kvartalu 2017. pokrenuto 457 stečajeva i likvidacija firmi

U BiH je za prva tri mjeseca ove godine godine pokrenuto ukupno 457 postupaka  stečaja i likvidacija firmi, od čega njih 346 u FBiH i 111 u Republici Srpskoj, što je prema podacima  kompanije „LRC Inženjering“ iz Sarajeva za 26 pokrenutih postupaka stečaja i likvidacija manje u odnosu isti period 2016. godine, objavljuje portal Privredne štampe.

Prema riječima Sabine Mašović, rukovodioca pravne službe „LRC  Inženjering“,  u  prvom kvartalu 2017. godine  otvoreno je 55 stečaja i 184  likvidacije, što je za pet postupaka stečaja i 29  likvidacija firmi manje u odnosu na isti period 2016. godine.

Istovremeno,  iz registra pravnih lica za prva tri mjeseca 2017.  izbrisano je ukupno 158 firmi, što je za 22 ugašene firme manje u odnosu na prvi kvartal 2016. godine.

U prva tri mjeseca 2017. godine zaključeno je  63 stečaja i 109 likvidacionih postupaka , što je za 32 stečaja više i 15  likvidacija firmi manje u odnosu na prvi kvartal 2016. godine.

Među pet  regija sa najvećim brojem otvorenih i zaključenih stečajnih postupaka na prvom mjestu je Tuzlanski kanton, zatim Banjalučka regija, a potom slijede Kanton Sarajevo, Dobojska regija i Trebinjska regija, a djelatnosti koje najviše idu u stečaj su nespecijalizirana trgovina na veliko, cestovni prevoz robe, hoteli i sličan smještaj, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, kao i trgovina na veliko voćem i povrćem.

Došlo je do promjene u trendu, jer je Tuzlanski kanton izbio na prvo mjesto po broju otvorenih i zaključenih stečaja, ispred Kantona Sarajevo koji je do sada  prednjačio na ovom planu i prema kvartalnim i godišnjim obračunima. Pretpostavljamo da su razlog tome niže sudske takse u Tuzlanskom kantonu, pa su samim tim i niži troškovi stečaja i likvidacija – kaže Mašović.

Kanton Sarajevo ostao je na prvom mjestu među pet regija sa najvećim brojem otvorenih i zaključenih likvidacionih postupaka, a potom slijede Tuzlanski, Zeničko-Dobojski, Hercegovačko-Neretvanski i Srednjobosanski kanton.

Likvidacioni postupci su najčešće otvarani i zaključeni u djelatnostima savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, trgovini na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama, trgovini na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, te u djelatnosti apoteka i arhitektonskim djelatnostima- dodala je Mašović.

Prvih 19 firmi u kojima je otvoren ili zaključen stečajni postupak i otvoren ili zaključen likvidacioni postupak imaju ukupni prijavljeni prihod u iznosu 31.802.235 KM.

Čak šest od ovih 19 firmi, kod kojh je zaključen stečajni ili likvidacioni postupak brisano je iz sudskog registra, među kojima je i „Vino-Župa“ iz Istočnog Sarajeva, „M-Pack“ Sarajevo, „ZNSM-BLK“ iz Broda i JP „Kakanj-Sport“. Sigurno najzvučnije ime na ovoj listi je „Hewlet-Packard d.o.o.“ Sarajevo obzirom da je HP svjetski poznat i jedan od vodećih brendova u prodaji računarske opreme, štampača i sl. Osim nastupanja pravnih posljedica brisanja iz registara preduzeća, ovim je direktno pogođen i veliki broj zaposlenih u tim firmama – istakla je Mašović.

Prema riječima Mašović, kompanija LRC kontinuirano prati objavljivanje oglasa o otvaranju stečaja i likvidacija u službenim novinama entiteta. Svim svojim klijentima LRC dostavlja obavijesti za svaku firmu koju su provjeravali u bazi LRC-a, što omogućava pravovremenu reakciju, odnosno prijavu u stečajnu ili likvidacionu masu. Ujedno, Mašović apeluje na bh firme da se redovno informišu o pokretanju stečajnih i likvidacionih postupaka

Kako biste zaštitili svoje poslovanje neophodno je konstantno pratiti informacije o kupcima, klijentima, kao i dobavljačima, potencijalnim partnerima. Pravovremena reakcija i poduzimanje adekvatnih akcija prema kupcima za koje su pokrenuti postupci stečaja i likvidacija ili procedure za naplatu potraživanja, ključni su elementi za sigurnije poslovanje i efikasno upravljanje potraživanjima.LRC INKASSO paušal pravne službe jedan je od najefikasnijih alata koji kompanijama omogućava redovno praćenje postupaka stečaja i likvidacija, kao i stručnu podršku i pravne savjete za upravljanje potraživanjima. Također, napomenula bih privrednike da kompletan pregled i listu firmi za koje su pokrenuti postupci stečaja i likvidacija mogu preuzeti na INKASSO web stranici – istakla je Mašović.

ID Naziv Postupak Sl.glasnik Datum Mjesec
4400736980005 “MULTIFRUKT” d.o.o. Kozarska dubica obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
nema JIB ADOMIL d.o.o. Gračanica obustavljena likvidacija FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4209175550004 FAM-PROM d.o.o. SREBRENIK obustavljena likvidacija FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4210199090002 “GULSEN” d.o.o. Gračanica obustavljena likvidacija FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4281141410001 “DIP JELA” d.o.o. LIVNO odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4236510090002 Privatna predškolska ustanova “ZVJEZDICA” Travnik odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4263202080001 d.o.o. “HALDŽAEM” Ključ odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4227383210002 “JLJM” doo Međugorje Čitluk odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4263617370005 “AMETIST” d.o.o. Bihać odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4227449760009 Agencija PATRIOT SECURITY za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Mostar odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4227338930002 “BOSTANDŽIĆ COMPANY” d.o.o. Mostar odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4201577550000 “Velgram” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4254027070007 “B-H ŠPED” d.o.o. Orašje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
nema JIB LINDA doo Široki Brijeg Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4210187240009 BEL stil d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4210215120006 fen invest d.o.o. Lukavac Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4202138330008 “New Ways” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4281046000009 FOTO MARIN d.o.o. Livno Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4281258520002 American-Tex d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4210186430009 “ALKAZAR” d.o.o. Čelić Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4201514980004 “LogIn Service” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4218186400003 DENDIĆ d.o.o. Zavidovići Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4200571810003 JUGRIM d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4200393530000 LIMUZINA SHOP d.o.o.Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4200257350006 MEDIMPEX
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA SARAJEVO,
Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4202193190002 “BH HOLIDAYS” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4202152590004 “INOTEC” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4202105910009 NURANI d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4200808250008 KONTAKT MEDIA d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4201800640008 GRUPA BUSINESS SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4202007150004 “House of Fun – Kuća zabave” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 2 13.1.2017 Januar
4236536480003 ALUMIK d.o.o. Bugojno Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4218861490009 CASTELLO d.o.o. Kakanj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4218935440009 N PLUS N d.o.o. Žepče Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4281047150004 “EUROIMAGE” d.o.o. Livno Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4218276490001 “PAMglass” d.o.o Tešanj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4210126880005 “CAMES” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4209181520001 SUNSET-COMPANY doo TUZLA Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
nema JIB REMIKOM d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4200392990007 “MIAD” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4202190840006 MAZAJA KAPIJA d.o.o. Sarajevo, MAZAYA GATE LLC Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4209476830002 ZEBAS d.o.o. TUZLA Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4209059050002 “RADNIK” d.o.o. Doboj Istok Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4236463400006 “OSKE ISO” d.o.o. Kiseljak Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4227818040007 “STOMATOLOŠKA RADIOLOGIJA” MOSTAR Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4263362280007 DOO “ALENA” Bihać Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4218842190002 “ENT” d.o.o. Kakanj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4202085890006 H&M MEDIC d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4403052540005 Zdravstvena ustanova-Apoteka “MENTA” Bijeljina Otvara se likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4401737900001 “IN – EXTRADE” d.o.o. Gacko Otvara se likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4403386670007 ZU Apoteka “MEDICA” Teslić Otvara se likvidacioni postupak RS br 5 19.1.2017 Januar
4403765690007 “H.H. PELET” d.o.o. Doboj Otvara se likvidacioni postupak RS br 6 24.1.2017 Januar
4400563860009 JZU Apoteka “PALE” Otvara se likvidacioni postupak RS br 6 24.1.2017 Januar
4209695710004 ELEPHANT d.o.o. Doboj Istok Otvara se stečajni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4209637350006 “TL – GRAĐENJE” d.o.o. Tuzla Otvara se stečajni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4236065000006 BNT-HIDRAULIKA D.D. Novi Travnik Otvara se stečajni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4201343130007 POZDER KLESARSTVO d.o.o. Otvara se stečajni postupak FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4236417120007 “SLOT” d.o.o. Zenica Otvara se stečajni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4200956870007 MASON doo Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4209192050007 “OLLY” d.o.o. Tuzla Otvara se stečajni postupak FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4401661570007 “SD INTERNATIONAL COMPANY” d.o.o. Banja Luka Otvara se stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4401098890008 “Agencija za lokalni razvoj” Gradiška (ALORG) Otvara se stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4400952170000 “TRGOEXPORT” d.o.o. Banja Luka Otvara se stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4401049090004 “KLENIK” d.o.o. Gradiška Otvara se stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4400170110008 “TRUDBENIK-FKO” d.o.o. Teslić Otvara se stečajni postupak RS br 5 19.1.2017 Januar
4402612140001 D.o.o. “PELE -ŠPED” Doboj Otvara se stečajni postupak RS br 6 24.1.2017 Januar
4403341570001 Infracons d.o.o. Banja Luka zaključen likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4400734770003 STAMBENA ZADRUGA p.o. Kozarska Dubica zaključen likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
nema JIB Mirjana-comerc sa p.o. Banja luka zaključen likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4403996660003 ZU Apoteka “GREEN LINE” Banja Luka zaključen likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4402833820007 “MANI & CO” d.o.o. Gradiška zaključen likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4402716270004 “Univerzal servis” d.o.o. Banja Luka zaključen likvidacioni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4202030300005 Go – Pex d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4227446580000 ARC d.o.o. Mostar zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4227164760005 “T&C” d.o.o. Čapljina zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4236567010005 ZAGORA INŽINJERING d.o.o. zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4201877780007 VETERINARSKA APOTEKA – ZOO PLANET d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4210123780000 “DE-STROM” d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4263680570006 “MEGA TRIO” d.o.o. Sanski Most zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4263113900003 WHITE HORSE COMERC d.o.o. Bihać zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4263562290007 ” ŽI – RO ” DOO Velika Kladuša zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4281181470007 “Centar za strane jezike” d.o.o. Livno zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4201589990005 “EKO ENERGETIKA” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4200562070005 APRIL-TURS d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4263732390001 D.o.o. “RIJEKA TRADE” Bihać zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4200343860009 SAREM d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4209007170000 “BOS KING” d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4227213480005 PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4218194840004 “SECO INTERNATIONAL” d.o.o. Zavidovići zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 5 25.1.2017 Januar
4209043300009 NEWING d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 6 27.1.2017 Januar
4400640280002 “VINO ŽUPA” d.o.o. Istočno Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg RS br 6 24.1.2017 Januar
4400980540009 DUNOVIĆ & COMPANY d.o.o. export-import Prijedor zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4400876560006 GOLDEN METRO export-import d.o.o. Banja Luka zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4403745070002 ZOOM OPTIKA d.o.o. Banja Luka zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4401311240004 “VENESA” d.o.o. Šipovo zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4403354470006 SRNETICA CO d.o.o. Drinić zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4402645740004 TCC-BS d.o.o. Trn-Laktaši zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4402279970000 PENDIĆ TRADE d.o.o. Gradiška zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4400726320007 Drvo dizajn d.o.o. Prijedor, zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4403169140008 Erdutski vinogradi d.o.o. zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4402779430001 GRADSKA TOPLANA JP BOSANSKI BROD u stečaju zaključen stečajni postupak RS br 2 10.1.2017 Januar
4400446390000 AD” NISKOGRADNJA” Ugljevik zaključen stečajni postupak RS br 3 12.1.2017 Januar
4402271480003 NONNENMANN d.o.o. zaključen stečajni postupak RS br 5 19.1.2017 Januar
4401307210001 TERA BAJT d.o.o. Čelinac zaključen stečajni postupak RS br 6 24.1.2017 Januar
4402962040000 BPS Biznis procesi i sistemi d.o.o. Banja Luka zaključen stečajni postupak RS br 9 31.1.2017 Januar
4200372020001 MAG PLUS d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4209488680006 DRINJAČA d.d. u stečaju KLADANJ zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4200635560006 “HOLZ” d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4209378740003 “BH QUALITY” d.o.o. Tuzla zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4209090990005 SOKOPLAST d.o.o. TUZLA zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 1 11.1.2017 Januar
4201271470002 “AE” d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4200876920003 PALACE GROUP d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4263231180007 VETERINARSKA STANICA JP doo Bužim zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4263631440008 ARES d.o.o. Bihać zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 3 18.1.2017 Januar
4400493710004 Preduzeće “RES” d.o.o. Višegrad zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 6 24.1.2017 Januar
4400642900008 “VLAŠKI” d.o.o. Trnova zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 7 27.1.2017 Januar
4401297740007 Teslićka trgovina d.o.o. Teslić objavljen nedostatak stečajne mase RS br 11 7.2.2017 Februar
4218058150002 “EMSS” d.o.o. Zenica obustavljena likvidacija FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4209236010008 ANCOMM d.o.o. TUZLA obustavljena likvidacija FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4236327300006 VILLA UGAR d.o.o. Tuzla obustavljena likvidacija FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4281094580009 NIMAC SERVIS d.o.o. Tomislavgrad obustavljena likvidacija FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209797710009 “LALAX COMPANY” d.o.o. Gradačac obustavljena likvidacija FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4209151370005 “AURO-AZIJA” d.o.o. KALESIJA obustavljena likvidacija FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4403069940007 Zdravstvena ustanova za promet lijekova i medicinskih sredstava na malo Apoteka” BRANJEVO” Zvornik obustavljena likvidacija RS br 14 15.2.2017 Februar
4400104160002 “MAK KOMERC” doo Doboj obustavljena likvidacija RS br 14 15.2.2017 Februar
4403201130001 Trgovina i savjetovanje “ASLAN” d.o.o. Banja Luka obustavljena likvidacija RS br 16 17.2.2017 Februar
4218181350008 KOSBIH-CZ d.o.o. Visoko odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4263034860004 d.o.o. ” KAM ” Sanski Most odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4263373640005 DOO “ALPIKA” Bosanski Petrovac odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4218762910004 “FENIX ALLIANCE” d.o.o. Visoko odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4218551620000 S.A.S.E. COMPANY d.o.o. USORA odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4218582000000 “BEM-MI” d.o.o. Jelah-Tešanj odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4218025570006 IBRIŠIMOVIĆ D.O.O. TEŠANJ-KRAŠEVO odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4218231550003 “LEPROM” d.o.o. Visoko odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4218196620001 “ELVISA” d.o.o. Zavidovići odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209633360007 “PLAN TUZLA” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4272102280002 JAVOR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4209878710003 “UMSAPRINT” d.o.o. Lukavac Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4254143900009 “BAU-TECHNOLOGY” d.o.o. Orašje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4210190200000 “CIMARA-69” d.o.o. export-import Živinice Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4209909290008 “DEVOS” d.o.o. Gradačac Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4227838660001 AVEMARIA d.o.o. Međugorje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4236542290003 “HOLER” d.o.o. Novi Travnik Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4200087090004 “DAJA” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4201760830003 Bašča Multimedia d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4200747280006 NASCO COMPANY d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4200064800004 “MTH” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4202050160005 HACHEM d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
nema JIB MIR-TRANSPORT doo Ilidža Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 12 17.2.2017 Februar
nema JIB SAVREMENI EKONOMSKI BIRO d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 12 17.2.2017 Februar
4201657740004 Verde d.o.o. Livno Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4227182310009 “VIP” d.o.o. Mostar Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4210207610002 “MINING TECHNOLOGIES” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4218779480003 “GRANIT STONE” d.o.o. Zenica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4210146050009 “PROFI – S gradnja” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4210067000004 “RIBARSKA PRIČA” d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4236491440005 “NEFAM” d.o.o. Novi Travnik Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
nema JIB “M&M” d.o.o. Mostar Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4218081990000 “ANIDA” d.o.o. Zenica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
nema JIB SUPERMEDIA d.o.o. Posušje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4200435800002 P & P INŽENJERING DOO SARAJEVO Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4201755670006 “DIVES” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4201342320007 “FE SU” d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4201993930008 “CASA TOSCANA” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4201232570008 ENJOY – TRAVEL d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4227246650003 “ELOXAL” d.o.o. Čapljina Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4272230440004 MATEA ljekarničko zdravstvena ustanova Široki Brijeg Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4227766490009 NADA-SPERANZA d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4281248480002 HOOK d.o.o. Široki Brijeg Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4209931460006 “PRAČIĆ” d.o.o. za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
nema JIB VEJZPROM d.o.o. Zenica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4227364180003 “EKO SENT” d.o.o. Jablanica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4200199210002 “HARTA TRADE” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4202055800002 “SKALA” d.o.o. Ilijaš Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4202053850002 AL-Racing d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4218121020009 KG-COMERC doo Visoko Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4254041730001 “DOMCAN” d.o.o. Tolisa Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4254023670000 Zdravstvena ustanova ljekarničke djelatnosti “JUZBAŠIĆ” Orašje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
nema JIB NAJKO-TRADE d.o.o. SREBRENIK Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4210223140008 “DOMMA FOOD” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
nema JIB Tigra doo Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4202254750006 “IGRAONA MAŠTAONICA” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
nema JIB “VESO KOMERC” D.O.O. ZAVIDOVIĆI Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4218470380004 SALČINOVIĆI d.o.o. Zenica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4218607510008 “AUTOMOBILI-JOSKIĆ” d.o.o. Doboj Jug Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4218341060001 TREĆI MAJ Zavidovići doo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4201674670001 MONDO DELICATESSE d.o.o. Zenica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4236586660002 “MAL PUN INTERNATIONAL” d.o.o. EXPORT-IMPORT-TRANSIT Busovača Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4201940060001 “4 ELECTRO” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4403686980008 Zdravstvena ustanova-Apoteka “LINEA-FARM” Bijeljina Otvara se likvidacioni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4403839560003 “TOTAL” d.o.o. Bijeljina Otvara se likvidacioni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4400049710006 “RADNIK-PROMET” d.o.o. Doboj Otvara se likvidacioni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4403602470000 “TRAFFIC TRGOVINA” d.o.o. Banja Luka Otvara se likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4400748480008 “VEBO” d.o.o. Novi Grad Otvara se likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4403277970009 “ELEMIN” d.o.o. Blagaj Japra, Novi Grad Otvara se likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4201692730003 “EDINA-PROMET” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4218502090003 COMPANY “D&U” d.o.o. Visoko Otvara se stečajni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4201557100008 “WYS BH” d.o.o. Sarajevo (World Youth Star BH) Otvara se stečajni postupak FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4218008480001 “BZN” Zenica, d.o.o. Otvara se stečajni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4209424790002 “ISRA APEX” d.o.o. Tuzla Otvara se stečajni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4227206780001 J.P. “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar Otvara se stečajni postupak FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4209629840002 “TIGES” d.o.o. Gračanica Otvara se stečajni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4209470470004 “KENO-PROM” d.o.o. Tuzla Otvara se stečajni postupak FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4200394850008 “MP METAL PRODUCT” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4201234270001 “DOORS & FLOORS” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4201925930008 CONSORSIO d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4200617820009 “EUROFAMA” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4201392850007 “CITY INVESTMENT” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4201078390000 “GSM WORLD”, export-import, d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4201069990002 “Xmedia”d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4218095600000 “RUDSTROJ” d.d. Kakanj Otvara se stečajni postupak FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4218297810006 “G.T.D.” d.o.o. Zenica Otvara se stečajni postupak FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4201692650000 “LATAS-PROM” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4400370630006 “BOBAR BANKA” a.d. Bijeljina Otvara se stečajni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4400878000008 “AUTOMERKUR” d.o.o. Banja Luka Otvara se stečajni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4400251970001 D.o.o. “DN-PODRINJE” Roćević , Zvornik Otvara se stečajni postupak koji se nece sprovoditi RS br 14 15.2.2017 Februar
4402137750002 SS-COMMERCE d.o.o. Zvornik zaključen likvidacioni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4403029130002 SBN-KOP D.o.o Bijeljina zaključen likvidacioni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4402755410000 “VRVICA” d.o.o. Pale zaključen likvidacioni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4402820410004 “POLY DEC IDS” d.o.o. Banja Luka zaključen likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4403526860006 “ARC INVEST” d.o.o. Banja Luka zaključen likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4403862890002 A.HAK d.o.o. Banjaluka zaključen likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4400929190001 TROPIK-PRIMA d.o.o. Banja Luka zaključen likvidacioni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4404036980000 “MESSINA” DOO Nevesinje zaključen likvidacioni postupak RS br 17 22.2.2017 Februar
4227820880004 RE-SOURCE d.o.o. Mostar zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4281249610007 EUROBIO d.o.o. Tomislavgrad zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
nema JIB SITA d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4209634840002 HUKA d.o.o. LUKAVAC zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4263728870007 D.o.o. “MokaMena” Travel Agency Bosanska Krupa zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4263234520003 DERVIĆ – TOURS d.o.o. Bužim zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4218282200007 DAS-KOMERC d.o.o. Zenica zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4202144060004 ISKRRA d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
nema JIB AZOS d.o.o. osiguranje i naknada šteta, Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 12 17.2.2017 Februar
nema JIB “PH-INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 12 17.2.2017 Februar
4236526330003 A.S. Sad d.o.o. Vitez zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4281258520002 American-Tex d.o.o. zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4254027070007 “B-H ŠPED” d.o.o. Orašje zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
nema JIB EROTEL d.o.o. Mostar zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4200997390001 “APOLON” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4201204280002 PKE ELECTRONICS SARAJEVO zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 13 22.2.2017 Februar
4218058310000 ADRIABIH D.O.O. ZENICA zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4218063150002 ZE-COMMERCE d.o.o. Zenica zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4201207030007 Hewlett-Packard d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4272198880005 DJEČIJI VRTIĆ BAMBI POSUŠJE zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4210186430009 “ALKAZAR” d.o.o. Čelić zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4202144900002 “SBA Consulting” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4263721860006 “Prevodilački ured Verba” d.o.o. zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4200446160005 “MEMPHIS” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4202150380002 Društvo sa ograničenom odgovornošću ALBARKA d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 15 28.2.2017 Februar
4209323170003 “VEGULAS” d.o.o. Doboj-Istok zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4210018050004 ACT Trade d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209319900005 SODA-KLUB d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4210214150009 “PLIŠKO” d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4218631140009 JP KAKANJ-SPORT d.o.o. Kakanj zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209085990005 MILDE SORTE d.o.o. ŽIVINICE zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4263716510005 CENTAR ZA NJEMAČKI JEZIK I KULTURU PUNKT doo Bihać zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
nema JIB TECOPROJEKT Inženjering,konsalting i spoljna trgovina zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4202085970000 “CAPITAL GROUP” d.o.o.Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209922470007 EKO-ROTO d.o.o. TUZLA zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4201793250002 PPU WOGOLINO VOGOŠĆA zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4236625820004 “Woolline” d.o.o. Travnik zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4210224970004 “AGROEXPRES” d.o.o. Živinice zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4281055410007 GIOR d.o.o. Tomislavgrad zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4201930850004 ROXANNE d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4401141220003 D.O.O. IRIS-PRODUKT Laktaši zaključen stečajni postupak RS br 10 3.2.2017 Februar
4400512360001 Akcionarsko društvo “FABRIKA SPECIJALNIH TRANSMISIJA” Istočno Sarajevo zaključen stečajni postupak RS br 10 3.2.2017 Februar
4400143810006 INTERPROM d.o.o. Derventa zaključen stečajni postupak RS br 14 15.2.2017 Februar
4401140760004 DRAGANA KOMERC d.o.o. Banja Luka zaključen stečajni postupak RS br 16 17.2.2017 Februar
4201305800007 “KLETT” d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4201024620000 BELLOW THE LINE AGENCY d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4227238630001 CARTONPRINT CO d.o.o. zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4201311010000 CHEMCORE d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
nema JIB BATON doo TUZLA zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 11 15.2.2017 Februar
4209671290004 “CEM-BOS” d.o.o. Gračanica zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4200138420004 HETRING d.o.o. Visoko zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4201096530005 “EZO” d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209469200001 ŠERBO d.o.o. Gračanica zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
nema JIB Livnotrans d.o.o. Livno zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4209691480004 MOD KOMERC d.o.o. Banovići zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 7 1.2.2017 Februar
4236345620000 FIRE-WOOD d.o.o. Busovača zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 8 3.2.2017 Februar
4200020930008 “MASTER PAPIR” d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4209174070009 ESKADA d.o.o. TUZLA zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4201117550001 “ZENMAX” DOO SARAJEVO zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 9 8.2.2017 Februar
4400442640001 JURSIK doo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 14 15.2.2017 Februar
4403022470002 BENDIŠ d.o.o. Trebinje zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 17 22.2.2017 Februar
4401343360001 BEJAT d.o.o. Trebinje zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 17 22.2.2017 Februar
4401378400006 Unizanat d.o.o. Bileća zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 17 22.2.2017 Februar
4401737900001 “IN – EXTRADE” d.o.o. Gacko obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupak RS br 20 1.3.2017 Mart
4403822160001 DAVUNA d.o.o. Banja Luka obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupak RS br 22 7.3.2017 Mart
4403131760002 JU Gerontološki centar “SLATEKS” Slatina obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
nema JIB Honest-Rad djl Gračanica obustavljen likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4218011270000 FESTO d.o.o. Zenica obustavljen likvidacioni postupak FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4209040970003 GRACE 1002 d.o.o. Tuzla obustavljena likvidacija FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4403078000009 Zdravstvena ustanova – Apoteka ” VULIS -FARM” Bratunac obustavljena likvidacija jer su se stekli uslovi za stečaj RS br 26 15.3.2017 Mart
4403002010005 ” GEMAX ” D.o.o .Zvornik obustavljena likvidacija jer su se stekli uslovi za stečaj RS br 30 29.3.2017 Mart
4218752860009 “LAMCOM” d.o.o. Tešanj odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4227444020007 VELAGOMED d.o.o. Mostar odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218577000000 “Respect” d.o.o.Zenica odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218622070006 Tvornica montažnih kuća AL.MI.RA. d.o.o. odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
nema JIB CE d.o.o. Mostar odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4227050910007 MEDITERANKA d.o.o. Mostar odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4201222690005 “NON STOP produkcija” d.o.o. Sarajevo odbijen prijedlog za stečaj i brisan iz sud reg FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4218300200001 “GOLD-BILANS” Zenica, d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4236036320000 “BUDINO-KOMERC” d.o.o. Travnik Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4227268890008 BOZA d.o.o. MOSTAR Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4227125190005 PANDŽA d.o.o. Mostar Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218762750007 “ALI IMRAN” d.o.o. Zenica Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209824540005 “REVICUS MM” d.o.o. za reviziju i finansijski konsalting Gradačac Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4254100500007 M. K. TRANS d.o.o. Ugljara Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218777510002 “FARMA VET” d.o.o. Kakanj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218412180003 “LINPAC PACKAGING”. d.o.o. Tešanj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209605660003 “HORNBACH ” d.o.o. Srebrenik Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4210228960003 “PRPOLINO” d.o.o., Devetak, Hodžići bb Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4227837930005 MB CONSULTING d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4227291280004 MAGMOS DOO Mostar Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218169650004 “FAST – FOOD – IHTIJAREVIĆ”, d.o.o. Visoko Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4263142750002 DOO “GRGIĆ – KOMERC” Sanski Most Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4201941460003 INOVUS d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209089710007 “SOLIDMED” doo Živinice Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4218606200005 AUTO ŠKOLA “ZE-START” d.o.o. ZENICA Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4272324260000 HORIZONT d.o.o. Posušje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4218059980009 “ENEM” d.o.o. Visoko Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4201314540000 “DŽOB Invest” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4236345380009 “ASTRA-SPORT” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4218854440004 “AiS Uzman Grup” d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4218774840001 GLASSBEK d.o.o. Doboj Jug Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4272114020006 SATA d.o.o. Ljubuški Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4272379160004 VIDA d.o.o. Široki Brijeg Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4254101810000 “ŽITO” d.o.o. Orašje Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4200036690007 “HOKEJ” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4201098310002 “PRVI FAKTOR” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
nema JIB OPAL d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4201801370004 “TENFORE” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4263572330007 d.o.o. ” IT.BA” Cazin Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4236624340009 “HAANĐ-ŠPED” d.o.o. Travnik Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4281253560006 IL MIO PICCOLO PARADISO d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4281236040007 GOLD CENTAR d.o.o. Tomislavgrad Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209248880008 “HALON” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209351200007 “ANDRIĆ” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209603370008 “BOLUK” d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209167290001 “FAHRAS” d.o.o. Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4201609180005 “EMAH VILIČARI” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4200396630005 “STUDENTSKI E F M – RADIO” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4202068700007 “NUHIĆ-COMPANY” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209379630007 VISAGE d.o.o. TUZLA Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4272325070000 PRANČIOK d.o.o. ŠIROKI BRIJEG Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4227875860002 Cabex d.o.o. Čitluk Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4227751540000 N.G. PROM d.o.o. Ravno Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4200451910004 POLIKLINIKA ” DR HADŽIOMEROVIĆ ” SARAJEVO Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4236557210006 Balkan-Solar d.o.o. Bugojno Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4210249960003 “CONTINENTAL GROUP” d.o.o. Gradačac Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4209961610002 “ALEDO TRANSPORT” d.o.o. Tuzla Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4210073150000 “ZDW METAL” d.o.o. Lukavac Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
nema JIB ELLA d.o.o. Odžak Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4227471770000 Poliklinička zdravstvena ustanova “Fazlibegović” Mostar Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4218861730000 “EXTRICA” d.o.o. Maglaj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4227702410001 ARHITEKTONSKI STUDIO “SPHERE” d.o.o. Mostar Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
nema JIB “STIROKEM” D J L SARAJEVO-ILIDŽA Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4202054150004 BINIBRAHIM d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4218872850007 Neim Consulting d.o.o. Kakanj Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4201846120009 “HFT” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4201525080005 “NODDY” d.o.o. Sarajevo Otvara se likvidacioni postupak FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4400149260008 “ŠPRINT” D.O.O. Derventa Otvara se likvidacioni postupak RS br 20 1.3.2017 Mart
4403754490006 PZU apoteka “BOJANA” Foča Otvara se likvidacioni postupak RS br 20 1.3.2017 Mart
4403527590002 “SOLOMON” d.o.o. Trebinje Otvara se likvidacioni postupak RS br 20 1.3.2017 Mart
4403733140005 “MNOŽINA” d.o.o. Trebinje Otvara se likvidacioni postupak RS br 20 1.3.2017 Mart
4400140980008 AD “Trgopromet” Derventa Otvara se likvidacioni postupak RS br 22 7.3.2017 Mart
4400355830007 ” KRINEX” D.o.o. Bijeljina Otvara se likvidacioni postupak RS br 25 13.3.2017 Mart
4403259560006 ZU ” Dr Grbić Zorica” Derventa Otvara se likvidacioni postupak RS br 25 13.3.2017 Mart
4403999760009 “BodyL” d.o.o.Trebinje Otvara se likvidacioni postupak RS br 25 13.3.2017 Mart
4401868080000 JU “TREBINJESTAN” Trebinje Otvara se likvidacioni postupak RS br 25 13.3.2017 Mart
4401216920006 “LIN KOMERC” d.o.o. Prnjavor Otvara se likvidacioni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4403045250000 “GP plus” D.O.O. Doboj Otvara se likvidacioni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4403105840006 “DIVINITA” d.o.o. Doboj Otvara se likvidacioni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4403242320001 Zdravstvena ustanova Specijalistička pedijatrijska ambulanta “STANKOVIĆ” Modriča Otvara se likvidacioni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4403549990004 “LA IMPERIALE” d.o.o. Laktaši Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4400941480007 “UNA-PRESS” d.o.o. Banja Luka Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4404051940006 (Broadcast Translations And Conversions RS)DOO “BTC RS” Bijeljina Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4400329320009 MP “NEŠKOVIĆ-KOSMOS” export-import D.o.o. Bijeljina Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4403467750005 Zdravstvena ustanova Stomatološka ambulanta “Dr MUJIĆ ELVEDINA” Srebrenica Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4400514490000 Akcionarsko društvo za građevinarstvo “BUDUĆNOST” a.d. Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4402775280005 “KONTAKT-TOURS” d.o.o. Pale Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4400534090008 “OBALJ” d.o.o. Kalinovik Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4403826580005 “HERCEGOVCI” d.o.o. Trebinje Otvara se likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4201179740001 “BOSSWOOD” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4200815620007 “EUROHAUS” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209787910000 BIOTERM d.o.o. Gračanica Otvara se stečajni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209773370002 “FORŠ” d.o.o. Tuzla Otvara se stečajni postupak FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4200006190000 “SABEN” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4218216240006 GRADSKA PEKARA privredno dioničko društvo Zavidovići Otvara se stečajni postupak FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4236095250007 “GRAMOR” d.o.o. Travnik Otvara se stečajni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4200405050009 “CENTRIS” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4200450350005 “GEO ETA” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209071770002 “AMI-BEL” d.o.o. TUZLA Otvara se stečajni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4254095230004 “ELEKTROMETAL BH” d.o.o. Odžak Otvara se stečajni postupak FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4209236010008 “ANCOMM” d.o.o. Tuzla Otvara se stečajni postupak FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4201638520001 “STEP-COMMERCE” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4200591760002 “ŽIR” d.o.o. Sarajevo Otvara se stečajni postupak FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4400630300005 “POTEZ-KOMERC” d.o.o. Otvara se stečajni postupak RS br 20 1.3.2017 Mart
4400843630009 D.O.O. “M&M” Banja Luka Otvara se stečajni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4403386670007 ZU Apoteka “MEDICA” Teslić Otvara se stečajni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4400244170008 “VMV – INŽENJERING” Zvornik Otvara se stečajni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4400622460001 Preduzeće za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Akcionarsko društvo “SOKOLAC” Sokolac Otvara se stečajni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4401737900001 “IN – EXTRADE” d.o.o. Gacko Otvara se stečajni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4401407350005 “ĐERIĆ” d.o.o. Nevesinje Otvara se stečajni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4403976040009 ZU “APOTEKA MEDICA” Istočno Sarajevo zaključen likvidacioni postupak RS br 30 29.3.2017 Mart
4403052540005 Zdravstvena ustanova-Apoteka “MENTA” Bijeljina zaključen likvidacioni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4263669330001 d.o.o. “KRUPA CONSTRUCTION” Bosanska Krupa zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4210215120006 fen invest d.o.o. Lukavac zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4210187240009 BEL stil d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4201813890003 EPSZERK – PANNONIA INVEST d.d. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4201965990003 Privatna predškolska ustanova “PANDA” Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4202138330008 “New Ways” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209059050002 “RADNIK” d.o.o. Doboj Istok zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4201800640008 GRUPA BUSINESS SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4218168840004 “ASVAL”d.o.o. Tešanj zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4236536480003 ALUMIK d.o.o. Bugojno zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4201365700001 MONTEINVEST BH d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4201206060000 “KEMA BH” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4263636080000 D.o.o. “NTN CONSTRUCT” Bosanska Krupa zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4263062050000 d.o.o. “ALEN – COMERC” Bihać zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4263665340002 PEPA INTERNATIONAL d.o.o. BIHAĆ zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4281046000009 FOTO MARIN d.o.o. Livno zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4210126880005 “CAMES” d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4209173420006 SILVER HARD d.o.o. SREBRENIK zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
nema JIB MIR-TRANSPORT doo Ilidža zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4201577550000 “Velgram” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4236463400006 “OSKE ISO” d.o.o. Kiseljak zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 22 24.3.2017 Mart
nema JIB Tigra doo Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4210223140008 “DOMMA FOOD” d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4202254750006 “IGRAONA MAŠTAONICA” d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 22 24.3.2017 Mart
4209878710003 “UMSAPRINT” d.o.o. Lukavac zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4209633360007 “PLAN TUZLA” d.o.o. Tuzla zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4209885680004 “LA MIA” d.o.o. Lukavac zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4272287800007 AC-ZELIĆ LKV d.o.o. Ljubuški zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4201280540005 Stipić Grupa d.o.o. Sarajevo zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4403587490007 “MLIJEČNI PUT” d.o.o. Trebinje zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg RS br 20 1.3.2017 Mart
4404021790000 “Novi Platani” d.o.o. Trebinje zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg RS br 20 1.3.2017 Mart
4403219690004 GRADAC” d.o.o. Sokolac zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg RS br 25 13.3.2017 Mart
4403389770002 “ZNSM-BLK” d.o.o. Brod zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg RS br 26 15.3.2017 Mart
4400049710006 “RADNIK-PROMET” d.o.o. Doboj zaključen likvidacioni postupak i brisan iz sud reg RS br 30 29.3.2017 Mart
4401798010009 “ANTONIĆ-PROM.” d.o.o. Čelinac zaključen stečajni postupak RS br 22 7.3.2017 Mart
4402941120003 VRANIČKI KRISTAL d.o.o. Banja Luka zaključen stečajni postupak RS br 29 24.3.2017 Mart
4401297740007 Teslićka trgovina d.o.o. Teslić zaključen stečajni postupak RS br 26 15.3.2017 Mart
4209446410009 “GOOD LINE COMPANY” d.o.o. TUZLA zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 16 3.3.2017 Mart
4209136900006 MMGM d.o.o. ŽIVINICE zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4209904730000 “ALEN-TEKSTIL” d.o.o. Tuzla zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 17 8.3.2017 Mart
4200196620005 ETA ENG COMPANY DOO zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4209059300009 AHMIČEVIĆ A.K. d.o.o. GRAČANICA zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 18 10.3.2017 Mart
4236005010002 JASA-TRANSPORT d.o.o. Turbe zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 19 15.3.2017 Mart
4209695710004 ELEPHANT d.o.o. Doboj Istok zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 21 22.3.2017 Mart
4200376870000 TELMA d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4201699730009 “M-PACK” d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 23 29.3.2017 Mart
4272197300005 BH NATURA d.o.o. Sarajevo zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg FBiH br 24 31.3.2017 Mart
4401773020000 HOTEL KRAJINA a.d. zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 26 15.3.2017 Mart
4400267380000 AD”DUVAN” Bratunac zaključen stečajni postupak i brisan iz sud reg RS br 30 29.3.2017 Mart
Možda vam se svidi

NAPOMENA:Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Kakanj-x.com. Portal Kakanj-x.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Kakanj-x.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

avatar