― Marketing ―

U BiH na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen rast cijena od 10,3 posto

- Marketing -

Nivo cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 10,3 posto, objavila je državna Agencija za statistiku.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici za 19 posto, alkoholna pića i duhan za šest posto, stanovanje i režijski izdaci za 11,9 posto.

Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće povećane su za 12,1 posto.

- Marketing -

Cijene u zdravstvu više su za 2,9 posto, a u odjeljku komunikacije za 0,9 posto.

Cijene u odjeljcima rekreacija i kultura porasle su za 9,4 posto, obrazovanje za 2,3 posto, restorani i hoteli za 8,6 posto, te ostala dobra i usluge za 10,2 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 6,1 posto i prevoz za 0,9 posto.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2023.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,4 posto.

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...