― Marketing ―

Svježi podaci o plaćama u FBiH: Evo koliko su iznosile prosječne plaće za februar

- Marketing -

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za februar 2023. u Federaciji BiH iznosila je 1.193 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za februar nominalno je niža za 1,2  posto, a realno za 1,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za februar 2023. nominalno je viša za 14,1  posto, a realno za 0,9 posto.

- Marketing -

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za februar 2023. u FBiH iznosila je 1.849 KM, i nominalno je niža za 1,4 posto, a realno a za 1,5 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za februar 2023. godine nominalno je viša za 14,6 posto, a realno  za 1,4 posto.

U februaru  2023. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je iznosio 537.270. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih se povećao za 0,2 posto a broj zaposlenih žena za 0,4 posto.

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...