― Marketing ―

Sve veći broj bh. građana bira Njemačku kao svoje novo životno okruženje

- Marketing -

Svjedoci smo da život u postdejtonskoj BiH mnoge navodi na razmišljanje o odlasku u drugu zemlju u potrazi za boljim i kvalitetnijim životom. Uvijek postoji više razloga za napustiti svoju zemlju, no uvijek je onaj presudan razlog individualan i poseban, a često se zapravo radi o kombinaciji privatnih i poslovnih razloga. Svi koji su bili u situaciji razmatrati odluku otići ili ostati, sami ili sa porodicom, prolaze kroz intenzivan proces prikupljanja informacija iz svih mogućih izvora, analiziranja dobrih i loših strana odluke koju treba donijeti. Jer, ipak se radi o velikoj, životnoj odluci.

Emigracija kao proces iseljavanja iz domovine i odlazak u drugu zemlju sa ciljem trajnog naseljavanja postoji oduvijek, a Bosna i Hercegovina je zemlja čije stanovništvo je često i kontinuirano migriralo. Razlozi zbog koji su se ljudi selili bili su razni – od ratova, potrage za boljim uslovima života ili za poslom. Najčešći povod dobrovoljne emigracije su ekonomski razlozi, zbog kojih je u našoj zemlji posljednjih desetak godina iseljavanje, i to naročito mladih ljudi, intenzivirano. Na listi zemalja u koje se stanovništvo seli tragajući za boljim životnim standardom, prva mjesta zauzimaju Austrija i Njemačka.

Prema zvaničnim podacima njemačkog zavoda za statistiku, broj imigranata iz BiH u periodu 2011-2021 godina kontinuirano raste i velika je vjerovatnoća da će se taj trend i nastaviti. Podatak da u Njemačkoj trenutno živi skoro 12 miliona stranaca govori da je ovo mnogima, ne samo brojnim Bosancima i Hercegovcima, obećana zemlja koju biraju za novo životno okruženje, piše Oslobođenje.

- Marketing -