Suicidalne misli, poremećaji ishrane, depresija, anksioznost – svakodnevnica mladih u BiH

Popularno

Povezano


Problemi mentalnog zdravlja mladih udvostručili su se od pojave
COVID-19
Od pojave COVID-a, situacija sa mentalnim zdravljem mladih je postala alarmantna. Loše mentalno
zdravlje ometa sve aspekte njihovog zdravlja uključujući emocionalnu dobrobit i socijalni razvoj.
Mladi se osjećaju društveno izolirani, nesigurni u međuljudskim odnosima i u budućnost i
neodovoljno jaki da se odbrane.
U Bosni i Hercegovini ne postoji posebna strategija koja reguliše zaštitu mentalnog zdravlja mladih
što usložnjava postojeću tešku situaciju.
Stigma jača od straha
Institucije koje djeluju u oblasti mentalnog zdravlja, obzirom na porast potreba, vrlo često nemaju
dovoljno kapaciteta. Istovremeno, mladi uglavnom nemaju ni jasnu ideju kome i gdje se obratiti ali
također nemaju ni dovoljno povjerenja u sistem. Posebno zabrinjavajuće je što je stigma vezana za
mentalno zdravlje mnogo jača od straha kojeg mladi ljudi proživljavaju svakodnevno boreći se sa
svojim poteškoćama.
U posljednje vrijeme pojavile su se i aplikacije gdje mladi, na njima blizak način, mogu dobiti prvu
podršku i savjet, što je važan dio pomoći. Ipak, mladi koji se bore sa poremećajima mentalnog
zdravlja trebaju pristup dosljednoj i dugoročnijoj podršci. Direktan kontakt je neophodan i
nezamjenjiv u pružanju podrške kada je mentalno zdravlje u pitanju.
Uloga nevladinog sektora u destigmatizaciji mentalnog zdravlja
Udruženje Amica Educa, ulaže finansijske resurse, znanje i iskustvo kako bi pružili podršku, osnažili
i educirali mlade ljude i smanjili društvenu stigmu vezanu za mentalno zdravlje. „U okviru projekta
„Mladi/e agenti/ce društvenih promjena“, mladi su dobili priliku da prisustvuju radionici „Mentalno

- Marketing -

zdravlje mladih“ na kojoj su stekli osnovna znanja o najčešće prisutnim poteškoćama mentalnog
zdravlja, oblicima (stručne) podrške kao i načinima pružanja pomoći sebi i drugim mladim osobama
koji se suočavaju sa poteškoćama. – navodi program direktorica Udruženja Amica Educa, Ivona
Erdeljac.
Jedna od učesnica projekta izjavila je: „Važno mi je bilo shvatiti da je mentalno zdravlje mnogo širi
pojam od samih mentalnih bolesti i da ako na vrijeme reagujemo i obratimo se za pomoć, mnoge
stvari možemo popraviti u svom životu. Isto tako, osvijestila sam kolika je povezanost između mog
fizičkog i psihičkog zdravlja, koliko je važno znati upoznati sebe i naučiti se brinuti o svim aspektima
svog zdravlja. Ovo nije bila obična radionica, ovo je bilo učenje za život!“
Radionica Mentalno zdravlje mladih je samo jedna od niza aktivnosti koja se realizira u okviru
projekta „Mladi/e agenti/ce društvenih promjena“. Nakon obuke, volonteri projekta imaju priliku
za kreiranje online materijala koje objavljuju na društvenim mrežama a koje se mogu pogledati na
facebook stranici projekta. Više informacija o projektu i Udruženju možete naći na web stranici
Udruženja i facebook stranici Udruženja Amica Educa.
Projekat „Mladi/e agenti/ce društvenih promjena“ realizira se u okviru Memoranduma o
partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK i
Udruženja Amica Educa.

- Marketing -

Najnovije