Spriječiti nezakonito povećanje cijena: Maslac na policama 24,45 KM/kg, a