SNSD dostavio opoziciji četiri dokumenta o “vraćanju nadležnosti RS”

Popularno

Povezano


Kako saznajemo radi se o četiri dokumenta: Informacija o prenosu nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH, Informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti, Informacija o pravosudnim institucijama BiH i Informacija o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.
Jedan od zaključaka koji je sadržan u dokumentima: „Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku od šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske. Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona iz tačke 2. ovog zaključka. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja“.
Predloženo je da Narodna skupština povuče saglasnost na Odluku od 30. avgusta 2005. o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH, potppisanu sa sa Vladom FBiH od 28. decembra 2005. prensoi “N1“.
Definisan je postupak i u vezi sa Informacijom o nadležnostima iz oblasti indirektnog oporezivanjima.
“Narodna skupština takođe povlači saglasnost koju je zaključkom od 30. oktobra 2003. dala da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja prenese na PS BiH kako bi se omogućilo usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH”.
Uslijedio bi, navodi se Zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i zakon o akcizama RS, što znači da bi nakon toga zakoni BiH prestali da važe u RS.
Narodna skupština bi prema draftu dostavljenom opoziciji, a od strane SNSD-a povukla, svoju saglasnost i za pravosuđe iz februara 2004. godine, te bi naknadno Vlada RS predložila NSRS zakon o VSTS RS. To bi značilo, ako se sprovede u djelo, da u RS više se ne bi bio primjenjivan Zakon o VSTS BiH.

- Marketing -

Najnovije