Snažan rast naplate PDV-a, gura ga domaća potrošnja

Popularno

Povezano


Visok rast naplate u junu povećao je kumulativni suficit, te je u periodu januar – juni 2021 naplaćeno neto prihoda više za 329,2 mil KM u odnosu na naplatu u istom periodu 2020., odnosno više za 11,7 posto.
Glavni izvor rasta prihoda u prvom polugodištu 2021. je PDV.
Poređenje nominalnih efekata naplate indirektnih poreza u prvom polugodištu 2021. u odnosu na isti period 2020. pokazuje da 90% suficita naplate potiče od naplate PDV-a.
Međutim, poređenje sa rekordnom 2019. pokazuje nominalni porast naplate PDV-a, koji je značajnim dijelom neutraliziran manjom naplatom akciza na duhanske prerađevine.
Dekompozicija efekata naplate bruto PDV-a pokazuje da je glavni faktor rasta naplate PDV-a u odnosu na 2019. domaća potrošnja, dok je naplata PDV-a na uvoz u 2021. još uvijek manja od naplate u 2019. godini, pokazuje analiza, prenosi indikator.

- Marketing -

Najnovije