Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH: Snažno smo podržali jasne i opravdane zahtjeve rudara

Popularno

PovezanoU ime 3500 radnika zaposlenih u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja i osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona Sarajevo – članova SSOOiO FBiH, upućeno je pismo podrške Protestu članova Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, koji realizuju s namjerom hitnog ispunjavanja sljedećih zahtjeva:

• Donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,

- Marketing -

• Kontrola metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja koji se isporučuje iz Rudnika uglja u sastavu Koncerna prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,

• Stavljanje van snage jednostrane odluke poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna o primjeni novog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku,

• Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH,

• Potpuna realizacija Sporazuma koji je potpisan od strane Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo 19. maja 2021. godine,

• Smjena g-dina Admira Andelije, generalnog direktora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,

• Smjena direktora Rudnika uglja u sastavu Koncerna koji su jednostranom odlukom poslodavca po nalogu iz JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo stavili u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku,

• Utvrđivanje minimalne plate u oblasti rudarstva u Federaciji BiH u visini od 1.000,00 KM.

Snažno smo podržali jasne i opravdane zahtjeve rudara”, navodi se u pismu podrške.

- Marketing -

Najnovije