Sedin Karahodžić:U općini Kakanj počinje Postpopisna anketa ili Kontrolni popis!

Popis stanovništva je zvanično počeo od 01. do 15. oktobra tekuće godine mada su obuke popisivača, opštinskih instruktora, popisne komisije i entitetskih instruktora počele ranije za dva mjeseca. Tom prilikom smo razgovarali sa entitetskim instruktorom Mr. Sedinom Karahodžićem o samom sprovođenju popisa, sumiranju rezultata, utiscima I očekivanjima, kada je u pitanju demografska slika naše Općine.

G-dine Karahodžiću, koliko ovaj popis znači, kako je realizovan I u čemu će se najviše ogledati sumirani podaci?
Smatram da je popis stanovništva u BiH uspješno realizovan iako je bilo određenih povreda zakonskih propisa, no Agencija za statistiku BiH je ponovila popis na tim mjestima što je dozvoljeno i u skladu sa metodologijom popisa I rada. Uprkos svih prijavljenih nepravilnosti, projekat “Popis 2013” je sproveden uspješno te se mogu očekivati tačni i realni podaci. Naime, popis stanovništva je lična karta jedne države i prema njoj ćemo u narednom periodu moći planirati budućnost BiH, te aplicirati razvojne projekte koji će pretendirati rast ekonomiji, a samim tim poboljšati standard jedne države te zadržati srednju klasu kojoj u BiH opasno prijeti izumiranje.

Kada će biti prvi rezultati I kakva je procjena o broju stanovnika u našoj Općini?
To očekujemo kada se završi cjelokupan proces koji je dosta zahtjevan i ako se na ispravan način metodološki izvrši obrada i unošenje podataka. Konačne rezultate objavljuje nadležna agencija I nema razloga da sumnjamo u njihovu tačnost. Prvi rezultati se očekuju za tri mjeseca, ali savremenim programima koje su koristili svi entitetski instruktori, pojedine rezultate smo saznali odmah nakon završetka popisa, ali pošto smo zakonski svi pod prisegom čuvanju podataka ne smijemo ih iznositi u javnost ali činjenica da ih svi entitetski instruktori već znaju. Popisom iz 1991. godine ustanovljeno je da Kakanj ima 55.857 stanovnika, i to Muslimana 30.445 (54,51%), Hrvata 16.625 (29,76), Srba 4.937 (8,84%), onih koji su se izjasnili kao Jugosloveni bilo je 2.539 (4,53%). Ostalih je bilo 1.319 (2,36 %). Međutim ovaj popis će kompletno stanovništvo općine Kakanj iznenaditi, posebno kada je u pitanju ukupan broj stanovnika, zatim etničko-nacionalnu strukturu te ukupnim brojem stanovnika koji se bavi poljoprivredom kao i broja djece. Smatram da će odgovorne vlasti dobivanjem kompletne fotografije općine Kakanj adekvatno odgovoriti realnom stanju za dobrobit života na ovim prostorima.

Dobili smo najnoviju informaciju a to je da je Federalni zavod za statistiku odlučio: U Kaknju počinje Post popisna anketa?
U subotu 25.10.2013.godine je stigla vijest da Općina Kakanj radi i postpopisnu, odnosno kontrolnu anketu:Federalni zavod za statistiku je odlučio da Općina Kakanj vrši i Post popisnu anketu (PPA) koja rješava tri glavna problema:
• Da li su popisani svi ljudi koji pripadaju ciljnom stanovništvu za registrovanje?
• Da li je navedena adresa svakog lica koje je registrovano tačna adresa registracije?
Ova anketa će se provoditi u 107 opština u Bosni i Hercegovini u oko 16.000 domaćinstava, odnosno sa oko 50.000 osoba a poznata je pod nazivom “Kontrolni popis” i provodi se ponovnim popisivanjem jedinica popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova). Upitnici za Popstpopisnu anketu će biti slični onima iz Popisa, ali znatno kraći jer neće sadržavati sva pitanja iz Popisa. Postpopisnu anketu će provesti posebno obučeni kontrolori i opštinski/gradski instruktori akreditirani od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Agencija za statistiku BiH birala je kontrolore i općinske/gradske instruktore sa liste kandidata koje su predložile i dostavile popisne komisije lokalne samouprave i entitetski zavodi za statistiku. Kontrolori su birani iz redova popisivača koji su dobili najbolje ocjene tokom rada na popisu, a po istom principu su birani i općinski/gradski instruktori.

Da li ste zadovoljni radom svih koji su bili angažovani na popisu općine Kakanj?
Od Federalnog zavoda za statistiku sam dobio izvještaj u kojem stoji da je općina Kakanj uspješno realizovala projekat “Popis 2013” na kojem je na našoj općini učešće uzelo 214 popisivača te opštinskih instruktora kojih je bilo 33 te popisnoj komisiji koja je brojala pet članova. Njima od srca čestitam na historijskom projektu, cjelokupnom timskom i iskrenom angažmanu te uspješno odgovorenom zadatku bez i jednog prekršaja. Ovom prilikom se zahvaljujem i općinskom načelniku Nerminu Mandri na nesebičnoj podršci koja je zaista bila na zavidnom nivou.

kakanj-x/Hamid Hadžić

Comments are closed.