Povezano

SDA BiH donijela niz zaključaka u Kaknju

Stranka demokratske akcije je održala sjednicu Glavnog odbora u Kanju prilikom čega je donijela niz zaključaka koji se odnose na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i na unutarstranačka pitanja.

Ovo su zaključci koj je usvoji GO SDA:

- Marketing -

-Glavni odbor SDA oštro osuđuje antiustavno djelovanje SNSD-a. Deklaracija o ustavnim principima i zaključci koje je usvojila NSRS na 24. posebnoj sjednici, predstavljaju direktan napad na ustavno-pravni poredak BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a time i na sam mir. Radi se o aktivnostima koje su protivne Ustavu BiH i zakonima, koje sadrže obilježja krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH.

-Glavni odbor SDA od Tužilaštva BiH traži da odmah poduzme korake iz svoje nadležnosti i hitno procesuira odgovorne osobe koje su učestvovale u predlaganju i usvajanju protivustavnih i nezakonitih dokumenata i zaključaka NSRS.

-Glavni odbor SDA poziva Visokog predstavnika u BiH da, u skladu sa svojim mandatom, stavi van snage Deklaraciju o ustavnim principima i zaključke NSRS sa 24. posebne sjednice.

-Glavni odbor SDA zadužuje funkcionere SDA, koji su po Ustavu ovlašteni za pokretanje postupaka, da pred Ustavnim sudom BiH pokrenu proceduru osporavanja provedenih aktivnosti i donesenih akata NSRS.

-Glavni odbor SDA poziva svjedoke-garante Dejtonskog mirovnog sporazuma, članice Vijeća za implementaciju mira (PIC) i Ured visokog predstavnika (OHR) da ispunjavaju preuzete obaveze i poduzmu odlučne korake kako bi se sačuvali stabilnost i mir. Povlačenje pred političkim siledžijstvom Milorada Dodika, koji svojom politikom postupno vodi BiH i region u konflikt, može imati nesagledive posljedice. Odgovor mora biti odlučan i konkretan, uključujući i precizne sankcije prema Dodiku i njegovim saradnicima.

-Glavni odbor SDA smatra da zbog stanja u zemlji i izraženih prijetnji stabilnosti i miru koje je svojom politikom proizveo Milorad Dodik, NATO snage i EUFOR trebaju, u skadu sa svojim mandatima, pojačati prisustvo u Bosni i Hercegovini, a posebno na području Brčko distrikta BiH.

-Glavni odbor SDA pozdravlja napore zastupnika iz Grupe prijatelja Bosne i Hercegovine u Evropskom parlamentu, koji su rezultirali nizom inicijativa u kojima je precizno detektirana odgovornost vlasti entiteta RS za krizu u Bosni i Hercegovini, te naglašeno da se po pitanju ograničenih ustavnih i izbornih reformi moraju striktno poštovati presude Evropskog suda za ljudska prava.

-Glavni odbor SDA pozdravlja rezoluciju o Bosni i Hercegovini koju je izglasao Holandski parlament, poruke sa posebnih sjednica oba doma Britanskog parlamenta, te pojačan angažman SAD. Također, pozdravljamo snažne poruke vlada Njemačke, Nizozemske i drugih država na zajedničkim sjednicama Vijeća EU, u kojima je, umjesto neosnovanog izjednačavanja „svih strana“, jasno utvrđeno ko su krivci za krizu.

-Glavni odbor SDA poziva na jedinstvo i zajednički koordiniran nastup stranaka probosanskog bloka u suprotstavljanju atacima na ustavno-pravni poredak BiH, kao i na formulisanje zajedničkih stavova o reformi Ustava i izbornog zakonodavstva. Nadamo se da će stranke „Trojke“ prepoznati sudbonosni značaj pitanja o kojima ne smije biti razlike između pozicije i opozicije.

-Glavni odbor SDA daje punu podršku predsjedniku Bakiru Izetbegoviću i članovima njegovog tima u dosadašnjim razgovorima o reformama Ustava i izbornog zakonodavstva. Ostajemo privrženi principima da se moraju u potpunosti provesti sve presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH kako bi se uklonile diskriminatorske odredbe, što uz ostalo podrazumijeva i brisanje etničkog prefiksa za članove Predsjedništva BiH; da rješenja u entitetima ne smiju biti asimetrična; da se struktura, nadležnost i način izbora delegata Doma naroda PS BiH regulišu na način predložen u „Aprilskom paketu“; da se utvrdi nadležnost Doma naroda FBiH isključivo na pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa koja su navedena u Ustavu FBiH; da se definišu mehanizmi kojima će se onemogućiti blokade kojima svjedočimo u ovom mandatu; te da se osnaži integritet izbornog procesa uvođenjem informacionih tehnologija (skeneri, video-kamere, elektronska identifikacija birača) rješavanjem pitanja tačnosti biračkog spiska,mehanizma imenovanja i obuke članova biračkih odbora i ostalog u skladu sa preporukama OSCE/ODIHR-a

-Glavni odbor SDA pozdravlja odluku međunarodnih medijatora iz SAD i EU da privremeno odgode razgovore o reformi Ustava BiH i izbornog zakonodavstva do rješavanja krize sa blokadom državnih institucija i nasrtajima na ustavno-pravni poredak BiH. U potpunosti dijelimo stav Ambasade SAD i Delegacije EU da se u razgovorima o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva mora odustati od maksimalističkih prijedloga, koji nisu utemeljeni u međunarodnim i standardima EU-a i nemaju podršku u Parlamentu ili društvu. Naglašavamo da se rješenje može naći na temeljima kompromisnih i izbalansiranih principa koje zagovara SDA, uz rješavanje svih pitanja za koje su politički subjekti zainteresirani u paketu – Predsjedništvo BiH, domovi naroda i transparentnost i integritet izbora. Smatramo da se u nastavku razgovora rješenje ne može tražiti u reduciranom formatu SDA-HDZ, već da se predstavnici svih parlamentarnih stranaka moraju naći za istim stolom, naravno u institucijama BiH.

-Glavni odbor SDA poziva HDZ da odustane od maksimalističkih zahtjeva, na koje upozoravaju i međunarodni medijatori. Privrženi smo principu da, uz ostvarivanje prava svih građana, svaki od naroda u BiH shodno Ustavu BiH ima pravo da bude predstavljen i da štiti vlastiti vitalni nacionalni interes, ali da niko nema pravo da spriječi implementaciju izbornih rezultata blokadom izbora Vlade FBiH, te da blokira popunjavanje Ustavnog sud FBiH i drži na čekanju desetine zakona i drugih važnih akata u Domu naroda FBiH.

-Glavni odbor SDA traži hitnu deblokadu procesa u Domu naroda FBiH. Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH, kojeg u apsolutnoj većinom čine kadrovi HDZ-a obara zakone i druge dokumente koje je usvojio Predstavnički dom ili jednostavno odbacuje da ih razmatra. Trenutno se u Domu naroda nalazi 37 prijedloga i nacrta zakona koje je usvojio Predstavnički dom i svi oni su na čekanju. Tu je i 48 izmjena i dopuna zakona koje su pokretali sami delegati u Domu naorda. Desetak prijedloga i nacrta zakona je ostalo i iz prethodnog mandata. Sveukupno, skoro 100 prijedloga zakona ili izmjena i dopuna je zaustavljeno u Domu naroda. Na usvajanje čeka čak 258 izvještaja federalnih institucija, prihvaćenih u Predstavničkom domu, deseci informacija i drugih akata…Ne postoji nikakvo racionalno objašnjenje zbog čega se opstruira usvajanje i ovakvih akata, manje važnih od zakona. Sve pobrojano jasno govori da je riječ o smišljenoj opstrukciji i još jednoj blokadi u funkcionisanju Federacije.

-Glavni odbor SDA odbacuje kao neistinite tvrdnje HDZ-a da za stranke okupljenje oko HNS-a glasaju svi Hrvati, a za stranke iz probosanskog bloka isključivo Bošnjaci. Rezultati izbora iz 2018. godine pokazuju da je probosanski blok osvojio više od 800.000 glasova, među kojima, s obzirom na nacionalni sastav glasača, mora biti najmanje 200.000 glasova Hrvata, Srba i Ostalih. Ova multietnična komponenta ima podršku birača jednaku, ili jaču od stranaka okupljenih oko HNS-a.

-Glavni odbor SDA inistira na punoj primjeni izmjena Krivičnog zakona BiH o zabrani negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravomoćnim presudama koje je donio Visoki predstavnik i od pravosudnih institucija očekuje da ih striktno provodi. Pozivamo parlamentarce iz entiteta RS da u Parlamentarnoj skupštini BiH predlože izmjene Krivičnog zakona usklađene sa odlukom OHR-a, uz moguće dopune koje se odnose na zločine iz Drugog svjetskog rata i time otklone razloge za blokadu institucija.

-Glavni odbor SDA daje podršku pozivu OHR-a da se donese Zakon o državnoj imovini u Parlamentarnoj skupštini BiH. SDA će podržati Zakon koji je u skladu sa presudama Ustavnog suda BiH, koje državu označavaju kao isključivog titulara imovine. Pozdravljamo aktivnosti koje u tom smislu poduzimaju članovi pravnog tima SDA dr. Dževad Mahmutović i mr. Alma Čolo, na tragu ranije apelacije rahmetli predsjednika SDA Sulejmana Tihića.

-Glavni odbor SDA odbacuje špekulacije da će se rješavanjem pitanja državne imovine stvoriti uvjeti za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika. OHR mora ostati u punoj funkciji koju je dobio Dejtonskim sporazumom sve do ispunjavanja pet ciljeva i dva uvjeta, poznatih kao Program 5+2, što se rješavanjem samo pitanja državne imovine neće desiti. Najbitniji uslov ovog Programa, a to je Pozitivna procjena situacije u BiH od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira utemeljena na punom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, nikada nije bio u manjoj mjeri ispunjen, uzimajući u obzir poteze i politiku SNSD-a.

-Glavni odbor SDA pozdravlja i pruža podršku zajedničkom nastupu probosanskih stranaka na općim izborima 2022. u cilju poboljšanja izbornog rezultata i jačanja političkog utjecaja u ostvarivanju prava i interesa povratnika u entitet RS.

-Glavni odbor SDA pozdravlja mjere Vlade Federacije BiH koje su stabilizirale ekonomske prilike i neutralisale negativne efekte izazvane pandemijom korona virusa.

– Glavni odbor SDA poziva Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da hitno usvoji Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i prateće zakone. Uz smanjenje ukupnih doprinosa, te niz drugih pozitivnih efekata, usvajanje tih zakonskih rješenja omogućit će Vladi FBiH donošenje nove uredbe o najnižoj plaći. Trenutno najniža plaća od 406 KM je nedopustivo niska i mora se hitno povećati, minimalno na 700 KM. Usvajanjem Zakona o doprinosima i pratećih zakona stvorit će se ključne pretpostavke za poboljšanje statusa radnika, ali i poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u FBiH.

-Glavni odbor SDA zadužuje Vladu Federacije BiH da pažljivo prati rast maloprodajnih cijena u Federaciji BiH, te da pravovremeno interveniše u okvirima svojih nadležnosti mjerama koje mogu doprinijeti smanjenju cijena osnovnih prehrambenih proizvoda.

-Glavni odbor SDA pozdravlja realizaciju zaključka sa 3. sjednice kojom je od Vlade Federacije BiH zatraženo da osigura isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa nižim penzijama. Pozivamo Vladu FBiH da u okvirima finansijskih mogućnosti nastavi sa tom praksom.

-Glavni odbor SDA zadužuje funkcionere SDA da, u skladu sa važećim zakonima, osiguraju formiranje i registraciju fonda iz kojeg bi se sredstva koristila u svrhu lobiranja u inostranstvu za interese Bosne i Hercegovine, kao stabilne, moderne države bazirane na vladavini prava. Pozivamo sve kadrove SDA, kao i institucije, privrednike i druge pojedince, da kada fond bude osnovan, osiguraju sredstva za njegovo funkcioniranje. Osnovna sredstva fonda trebaju doći iz federalnog i kantonalnih budžeta, te se zadužuju kadrovi SDA da u budžetima iniciraju osiguravanje sredstava za ove namjene.

-Glavni odbor SDA pozdravlja aktivnosti predsjednika Izetbegovića i rukovodstva SDA provedene u bh. dijaspori. Smatramo da posjete i direktan kontakt sa iseljeništvom treba intenzivirati na svim nivoima kako bi se osigurala sistematičnija briga države o ovoj populaciji i unaprijedila ekonomska, kulturna i svaka druga vrsta saradnje dijaspore i matice. Pozivamo građane BiH u iseljeništvu, naročito one koji pravo glasa ostvaruju na teitoriji entiteta RS, da se masovno registruju i na narednim izborima glasaju za zajedničku listu probosanskih stranaka. Masovna podrška ovim strankama može sudbonosno promijeniti političke odnose u BiH, a naročitu u entitetu RS.

-Glavni odbor SDA daje punu podršku inicijativi da se 1,5 posto budžeta Federacije BiH posebnim zakonom usmjeri na dovršetak implementacije Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predstavnici SDA u Vladi i Parlamentu F BiH zaduženi su da pripreme zakonski okvir i konkretne programe za realizaciju ove inicijative.

- Marketing -

Najnovije

Popularno