Šaranje po zidovima – trend koji nikog ne zanima.

Proteklih nekoliko mjeseci isticano je nekoliko negativnih pojava koje trebaju prestati. Nakon priče o odnosu prema urbanom mobilijaru i zelenim površinama, potrebno je aktuelizirati još jednu pojavu koja zaslužuje osudu svake vrste.

Radi se o šaranju po fasadama i zidovima, škrabanju i uništavanju tuđe imovine od strane osoba koje duboko robuju zabludi da će nekoga impresionirati. Osuđuju se ovakvu potezi s nadom da će nesavjesni ljudi shvatiti da svojim potezima nikoga nisu zadivili, te da su u potpunosti pogriješili u izboru načina izražavanja ljubavi prema nekome ili nečemu.

Pisamce sa porukom “Lipić moj” upućeno poštom na adresu drage osobe sigurno bi bilo romantičniji potez od šaranja po tuđoj fasadi i ispisivanja slova koja krešte.

Napraviti uspjeh i time osigurati da se ime i prezime nađe na listi pobjednika školskih, sportskih, muzičkih ili nekih drugih takmičenja je pravi način dokazivanja pojedinca, a ne ispisivanje identiteta na zgradama i zidovima.

P1040921P1040926P1040928P1040931P1040934P1040935

Comments are closed.