S neplodnošću se bori 15 posto  bračnih parova u Federaciji BiH

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO), piše Večernji list BiH.

Predloženim pravnim rješenjima otklanjaju se problemi u tretiranju podnesenih zahtjeva parova županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja i različito tumačenje normi, a osobito različit opseg planiranih sredstava, što bitno utječe na konačni iznos pokrića troškova za BMPO za pojedinačne slučajeve.

- Marketing -

Razlike između županija su značajne u pogledu finansiranja prava na BMPO, zbog njihove različite financijske moći. Izmjenama zakona smanjit će se nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje, odnosno ujednačit će se prava za sve parove.

Godišnje 10 miliona KM

Novim modelom financiranja prava na BMPO osigurava se da će usluge BMPO-a u iznosu od 100 posto  biti pokrivene iz proračuna FBiH na jednak način za sve parove koji boluju od steriliteta u FBiH. Sukladno procjenama, za provedbu ovog zakona potrebna su finansijska sredstva u iznosu od oko 10 mil. KM godišnje.

Na osnovi utvrđenih izmjena i dopune ovog zakona, pravo na liječenje BMPO-om na teret sredstava proračuna FBiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku odnosno izvanbračnoj zajednici. Ovo pravo odnosi se na tri pokušaja intrauterine inseminacije te na pet pokušaja izvantjelesne oplodnje.

Na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe bračni odnosno izvanbračni partneri, a iz opravdanih zdravstvenih razloga, može se dati suglasnost na biomedicinski pomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42. godine života. Pod sterilitetom se podrazumijeva nemogućnost začeća nakon godine dana normalnih seksualnih odnosa.

Utvrđivanje bračnog steriliteta podrazumijeva poduzimanje iscrpne dijagnostike kod obaju partnera. U velikom broju slučajeva dovoljne su jednostavne i jeftine metode da bi se utvrdio uzrok, dok je kod određenog broja slučajeva nekada teško ustanoviti uzrok steriliteta.

Uzroci su mnogobrojni, a mogu biti prisutni i kod muškarca i kod žene ili kod oba partnera. Nakon dijagnostike i svih jednostavnijih metoda terapije, određen broj parova do potomstva može doći jedino postupcima biomedicinski pomognute oplodnje.

Uspjeh ovog postupaka iznosi 20-35 posto  što ovisi o više čimbenika. Godine starosti su važne za uspjeh. Stopa trudnoća kod mlađih od 30 godina je 30 posto  i više, a kod onih s 40 godina i više manja je od 5 posto .

Cijena postupka

Broj rođene djece u 2020. u FBiH je bio 17.211, a primjera radi, u 2021. broj rođene djece iz postupaka IVF je bio 289. Procjena je da udio djece rođene iz postupaka IVF u ukupnom broju rođene djece godišnje u FBiH iznosi oko 1,7 posto .

U posljednjih pet godina, a prema ukupnom broju zaključenih brakova, ako se uzme u obzir podatak da 15 posto  od njih boluje od steriliteta, može se tvrditi da imamo 7703 braka kojima je iznimno važno osigurati potporu u liječenju steriliteta.

Cijena kompletnog IVF postupka, s ovarijalnom stimulacijom, je oko 4700 KM. Za postupke IVF-a za 1500 parova (godišnje) potrebno je osigurati oko 7,000.000 KM. Tim troškovima potrebno je dodati i činjenicu da će biti parova koji svoje pravo ostvaruju više puta tokom jedne godine, čime se ukupni iznos povećava.

Potrebno je dodati i cijenu postupka pohrane, a što je oko 150.000 KM godišnje, kao i cijenu postupka dugotrajne pohrane kod onkofertiliteta i drugih kroničnih bolesti.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano