RMU Kakanj: Potpisan ugovor za nabavku pet dampera

Pet dampera nosivosti 110 tona, trebaju biti isporučeni u narednih osam mjeseci. Vrijednost investicije 4.249.487,00 EUR

Direktor Rudnika mrkog uglja Kakanj, Mirsad Jašarspahić,danas je u Sarajevu, potpisao ugovor o nabavci pet damper kamiona marke Belaz, ukupne vrijednosti 4.249.487,00 EUR. Isporučilac ovih kamiona je PREMAR Services AG (Switzerland).

Riječ je o kamionima nosivosti 76 m³ ili 110 tona, u našem slučaju, čvrste jalove mase, koja se otkopava i transportuje unutar Površinskog kopa Vrtlište.

Kamioni se nabavljaju iz sredstava JP „Elektroprivreda BiH“ za dokapitalizacije rudnika uglja.

Damperi trebaju biti isporučeni u roku od osam mjeseci. Prema dinamičkom planu definirana je isporuka pojedinačnih sklopova, poslije čega se vrši montaža svakog dampera pojedinačno.

Montažu će izvršiti specijalizirana ekipa prodavca uz pomoć stručnog osoblja Rudnika Kakanj. Prije puštanja u rad biće izvršena odgovarajuća obuka rukovaoca i lica za testiranje, dijagnosticiranje i održavanje dampera.

Nabavkom ovih dampera biće unaprijeđen rad na transportu čvrste jalove mase koja se na godišnjem nivu otkopava u količinama od oko 3,5 miliona m³. U ovoj fazi rada na Kopu trenutno rade damperi nabavljeni 1996. godine.

Direktor Rudnika, Mirsad Jašarspahić, povodom potpisivanja ovog ugovora je rekao:

          Kada ovi kamioni budu u eksploataciji, imat ćemo preduvjete za povećavanje planova na otkopavanju i transportu otkrivke čvreste jalove mase što je, na Površinskom kopu Vrtlište, jedna od najvažnijih faza rada za kontinuiranu i plansku proizvodnju uglja. Njihovom nabavkom, zajedno sa elektrohidrauličnim bagerom te izgradnjom hidrotehničkog objekta i tunela u dolini Ribnice, biće zaokružena nabavka rudarske mehanizacije i objekata u skladu sa projektom Površinskog kopa Vrtlište. Zbog, nedovoljnog broja transportnih jedinica, u protekle dvije decenije napravljeni su značajni zaostaci u eksploataciji otkrivke i u projektovanom razvoju Kopa. Sa ovim kamionima u tom segmentu biće moguć izvjestan napredak, što daje poseban značaj ovim investicijama.

U tehnološkoj liniji eksploatacije i transporta čvrste jalove mase, prije dvije godine, nabavljen je elektro hidraulični bagar sa utovarnom kašikom od 10 m³. Bager i novi kamioni sa postojećom rudarskom mehanizacijom, predstavljaju kvalitetno osvježenu i potencijalno produktivniju proizvodnu liniju za realizaciju planova u zadnjem kvartalu ove i za uvećane planove od naredne poslovne godine.

Možda vam se svidi

Comments are closed.