0.5 C
Kakanj
Utorak, 26 Januara, 2021

Reda mora biti: Građanima zahvaljujemo za saradnju

Putem društvene mreže Facebook Općina Kakanj je uspostavila odličnu saradnju sa građanima u smislu njihovog uključivanja u sva pitanja koja su od općeg interesa. Građani su pozvani da putem Facebook profila Općine Kakanj prijave, uz zagarantiranU anonimnost, sve negativne pojave u Kaknju, sve sa ciljem da zajedno radimo na poboljšanju kvaliteta života i opće estetske i funkcionalne dimenzije naše lokalne zajednice.

Jedna od najnovijih prijava građana odnosi se na bespravno postavljenje stolove i stolice ispred ugostiteljskog objekta koji se nalazi uz biciklističku stazu u blizini mosta kod Boračke zgrade.

Na osnovu dostavljene fotografije, te uvida na licu mjesta, ustanovljeno je da se radi o zauzimanju saobraćajne površine tj. nekategorisanog puta u gradskoj jezgri, što znači da uklanjanje postavljenih stolova i stolica treba izvršiti policija.

Radi se dakle o slučaju koji je jednak, ilustracije radi, postavljanju stolova i stolica npr. na magistralni put ili autocestu.

Da je zauzeta javna površina na biciklističkoj stazi ili zelena površina bila bi nadležna općinska komunalna inspekcija.

O ovom slučaju bit će obaviještena policija.

i1

Stolovi i stolice u zoni kretanja pješaka na tzv. maloj cesti

U vezi prijava građana o zauzimanju javne površine na gradskom šetalištu od strane dva ugostiteljska objekta inspekcija je postupila u skladu sa svojim nadležnostima.

Građanima zahvaljujemo za saradnju, prijavljivanjem negativnih pojava pokazuju da im je stalo do Kaknja i njegovog napretka u svakom pogledu.

Prijave se mogu uputiti kroz poruke na Facebook profilu Općine Kakanj ili putem sandučeta za anonimne prijave inspekciji koji se nalazi u šalter-sali Općine Kakanj.  (Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO