Reakcija Vijeća roditelja JU „Mladost“ Kakanj na Odluku o subvenciranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj

Popularno

Povezano

 

Vijeće roditelja JU „Mladost“ Kakanj na našu adresu poslalo je saopćenje za javnost povodom posljednjih dešavanja vezanih za boravak djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj.

- Marketing -

 

Saopćenje, bez intervencija, prenosimo u cijelosti:

 

Općina Kakanj na čelu sa načelnikom Mirnesom Bajtarevićem je dana 27.09.2021.g donijela Odluku o subvenciranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području općine Kakanj čija suština je subenciranje boravka djece koja pohađaju predškolsku ustanovu. Navedena Odluka je prvobitno trebala da se donese s ciljem da pomogne svim roditeljima jer su primorani da plaćaju najskuplju cijenu vrtića. Naime, roditelji u općini Kakanj, u zavisnosti od uzrasta djeteta plaćaju u JU „Mladost“cijenu vrtića u iznosu od 180-200 KM dok cijena usluga JU u Sarajevu iznosi 160 KM, u Visokom, Zavidovićima 170 KM.

 

Pomenutom Odlukom roditelji-korisnici JU „Mladost“ Kakanj nisu zadovoljni iz razloga što su postavljenim kriterijima onemogućeni da ostvare subvencije koju treba da imaju sva djeca polaznici predškolskih ustanova. Navest ćemo jedan primjer, da bi roditelj ostvario subvenciju u iznosu od 50% cijene vrtića dijete mora da ispunjava kriterije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Odredbe člana 113 Zakona o socijalnoj zaštiti ZE-DO Kantona su jasno definisale da pravo na dječiji dodatak imaju porodice sa djecom čija primanja po članu domačinstva ne prelaze 15 % prosječne plate Kantona (a koja za 2020 g iznosi 820 KM ). Roditelji s razlogom izražavaju nezadovoljstvo jer je suvišno postavljati pitanje ko će ostvariti subvenciju po ovim kriterijima.

 

Pored toga, a da bi ostvarili subvenciju za dokumentaciju koja je predviđena u Odluci roditelji moraju izdvojiti cijenu od 50 do 75 KM u zavisnosti od broja članova porodice.

 

Članovi Vijeća roditelja JU „Mladost“ su obavili razgovor sa Načelnikom i njegovim pomoćnicima kojom prilikom su iznijeli razloge svog nezadovoljstvam kao i prijedlog da se uradi izmjena Odluke na način da sva djeca ostvare subvenciju u jednakim iznosima ali općinske vlasti nisu uzeli u razmatranje prijedloge roditelja te su ostali pri svojim stavovima.

 

Sv enavedeno je razlog zašto se Vijeće roditelja JU „Mladost“ obraća medijima.

 

Vijeće roditelja JU “Mladost” Kakanj u saradnji sa roditeljima je pokušalo da dobije izmjenu Odluke o subnencioniranju donesenu od strane načelnika naše općine gosp. Bajtarević Mirnesa. Ista Odluka je donesena kako bi pomogla roditeljima I ublažila poskupljenje vrtića u našoj općini. Kada kažemo u našoj ističemo da je baš tako samo je Općina Kakanj se odazvala poskupljenju vrtića o kome se pričalo, inaće mi volimo da smo prvi u tim odlukama, na uštrb naših građana. Sama Odluka je trebala da pomogne svim roditeljima kako je u prvi mah išla priča međutim ista je tako napravljena da obuhvata samo “socijalne kategorije”, nažalost te iste kategorije ili su već finansirane od strane JU Centra za socijalni rad Kakanj, nevladinih organizacija I sl., ili nisu u stanju da koriste I plate usluge vrtića. Jer cijena od 200-180 KM po djetetu nije nešto što se onako plati. Odluka je obuhvatila roditelje sa dvoje I više djece u vrtićima, pa I prije donošenja iste roditelji sa više djece u vrtiću su imali smanjenu cijenu vrtića tako da I nju smaramo nepotrebnom.

 

Ono za što smo se zalagali je da sva djeca imaju ista prava, bez obzira na zaposlenost roditelja, socijalni status ili nešto drugo, sva ta djeca bilo kojeg vrtića su ista, upisana u vrtić, redovno se izmiruju obaveze za iste I treba da imaju ista prava I na olakšice. Po navedenoj Odluci jako mali postotak djece će imati pravo na bilo koji vid subvencije, shodno tačkama iz iste jedva 10-20%. Smatramo da Odluka treba da bude dopunjena da kriteriji u istoj budu izmijenjeni te da se nađe naćin da Općina svoj djeci da mogućnost da imaju pravo na neki povrat sredstva.

 

Sljedeće što je sporno je dokumentacija koja je tražena za ostvarivanje prava na subvenciju ista košta od 50-100 KM zavisno od broja članova u porodici.

 

Znači apsolutno je smiješno da jedna porodica dok prikupi potrebnu dokumentaciju će dati dvije subvencije unaprijed. U izradi Odluke smatramo da je trebalo da učestvuje I Vijeće roditelja te da roditelji budu unaprijed upoznati u kojem smijeru ista ide I da na vrijeme reagujemo na donošenje iste.

 

U razgovoru sa Načelnikom I pomoćnicima je rečeno da se oni fokusiraju na svu djecu ne samo djecu vrtića u našem gradu, naša trenutna okupacija su djeca koja idu u vrtiće jer mi smo predstvanici njih I njihovih roditelja. Apsolutno se slažemo da sva djeca treba da imaju pravo na vrtić, da sva djeca treba da imaju mjesta u vrtićima bez lista čekanja, ali to je stvar Općine I zašto se više ne ulaže u taj dio.

 

Djeca nemaju cijenu, to je ono što je nesporno, ali imaju I ista prava, bilo koji vid diskriminacije je nedopustiv, jer svaki od roditelja bi rado da odgaja svoje dijete sam I da je tu po cio dan, nismo u mogućnosti ali nam je kako neophodan vrtić tako neophodno da znamo da naša prava su ista. U Odluci su također izostavljeni roditelji sa više djece koja ne idu u vrtić, za Općinu koja ide na to da se djeca rađaju da se radi na natalitetu je ovo demant svih tih navoda jer djeca koja ne idu u vrtić idu u škole koje nisu besplatne jer uđbenike Općina nije obazbjedila pa roditeljji ih kupuju.

 

U konačnici nakon razgovora smo dobili odgovor da naši zahtjevi neće proći, da Odluka o subvenciji ostaje na snazi, te da je ista u cijelosti opravdana, znači diskriminacija ostaje, a budući da iz svega se može zaključiti bilo koji vid bunta ili prigovora u našoj Općini se smatra neopravdan I isti se ne uzima u obzir.

 

 

- Marketing -

Najnovije