Razrješenja i imenovanja RMU Kakanj

Popularno

Povezano

U ponedjeljak 29. februara, na 55. Sjednici Skupštine ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, izvršeno je imenovanje za privremene članove Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja Kakanj. Prema odluci Skupštine Društva, a uz saglasnost Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH članovi Upravnog odbora su: Emir Zaimović, Boris Kocev i Mahir Škorić. Imenovanje je izvršeno na mandatni period propisan Satutom ZD RMU Kakanj d.o.o Kakanj, a najduže na period od šest mjeseci. Dužnosti člana Nadzornog odbora razrješen je dr.sci. Nihad Hodžić.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora za predsjednika je izabran Mahir Škorić, diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen kao projekt menadžer u kompaniji ITC Zenica.

- Marketing -

Nadzorni odbor je isti dan, održao sjednicu na kojoj je razrježio dužnosti Upravu Rudnika koja je na period od šest mjeseci izabrana u oktobru prošle godine. Zatim je izvršio imenovanje nove Uprave kojoj mandat počinje 1. marta 2016. godine i traje do imenovanja Uprave na period propisan Statutom Preduzeća, a najduže do šest mjeseci.

Nadzorni odbor je za vršioca dužnosti direktora ZD RMU Kakanj d.o.o Kakanj imenovao magistra tehničkih nauka Kasima Alajbegovića, dip. ing mašinstva. Za vršioce dužnosti direkora imenovani su: Muhamed Plasto, dipl.ing.rudarstva za poslove proizvodnje i održavanja, Ibrahim Fazlić, dipl.ecc. za ekonomske poslove, Elvedin Čobo, dipl.ing.rudarstva, imenovan je za v.d. izvršnog direktora za razvoj i investicvije, Muhamed Lopo dipl. pravnik za v.d. izvršnog direktora za pravne, opšte i kadrovske poslove. U odnosu na sastav Uprave koja je razrješena novi vršioc dužnosti izvršnog direktora je Ibrahim Fazlić, koji je na ovoj dužnosti zamjenio Amnu Goralija – Imamović.

Nadzorni odbor Rudnika sve je odluke donio jednoglasno, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora JP EP BiH d.d. Sarajevo.

(RMU Kakanj)

- Marketing -

Najnovije