Prointer ITSS – Demanti na objavljenu informaciju narodnog poslanika Nebojše Vukanovića

Popularno

Povezano


Sve poslovne aktivnosti sa vodećim svjetskim kompanijama odvijaju se neometano, što dokazuju potpisani i izvršeni ugovori, na obostrano zadovoljstvo nas i naših klijenata. Navodi da je naša kompanija sankcionisana zbog poslova koje, između ostalog, ima i sa javnim sektorom u Republici Srpskoj i BiH, apsolutno ne stoje.
Imajući u vidu da su naši dugogodišnji poslovni partneri ujedno i vodeće svjetske kompanije, ističemo da praksa uvođenje sankcija o kojima je riječ u objavljenom tekstu, nije svojstvena pravnim licima, te da je raskid ugovora jedina moguća opcija u slučaju neusklađenosti sa partnerskim procedurama. Napominjemo da nijedan aktuleni poslovni partner nije raskinuo ugovor o saradnji sa kompanijom Prointer ITSS, te da su naši klijenti u potpunosti sigurni što se tiče izvršenja aktuelnih ugovora.
Iz navedenih razloga, senzacionlističkim pristupom narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, olako su u javnost plasirana neprovjerena saznanja, čijim objavljivanjem je ciljano nanesena šteta poslovanju kompanije, ali i njenim poslovnim partnerima. Posebno začuđuje da jedan narodni poslanik zaboravlja kakve posljedice ovako paušalno plasirane informacije mogu imati po zaposlene kojih je, napominjemo, u našoj kompaniji više od 150.
Sama činjenica da je kompanija kontaktirana poslije 16 časova, nakon završetka radnog vremena, a da je tekst objavljen praktično u isto vrijeme, govori o nepostojanju stvarne namjere da se dobije objektivna i istinita informacija, već da je jedini cilj da se klevetom dobije publicitet u javnosti.
Zbog svega navedenog, bićemo prinuđeni da poslovni ugled kompanije zaštitimo svim raspoloživim pravnim sredstvima.

- Marketing -

Najnovije