Pripadnici OS BiH na međunarodnoj vojnoj vježbi u Njemačkoj pokazali