Prijemni ispit za muzičku školu ponovo u septembru

Zbog nedovoljnog broja  kandidata za upis u prvi razred Osnovne muzičke škole Zenica – područno odjeljenje u Kaknju, početkom mjeseca septembra ponovo će biti organiziran prijemni ispit.

Obavještavamo kandidate koji su bili na prijemnom ispitu koji je održan 14. juna 2014. godine da im taj prijemni ispit važi. Dakle, ne moraju ponovo dolaziti na prijemni u septembru.

O konačnim rezultatima prijemnog ispita kandidati će biti obaviješteni nakon što bude okončan  prijemni ispit u septembru.

Comments are closed.