Prijavite slučajeve neprofesionalnog i neljubaznog ponašanja službenika na šalterima!

Paralelno sa aktivnostima na uvođenju sistema izdavanja rodnih listova i drugih izvoda iz matičnih knjiga bez roka važenja, te istovremeno sa umrežavanjem koje omogućava građanima da rodni list i druge izvode iz matičnih knjiga dobiju u Kaknju bez obzira na mjesto rođenja, u Općini Kakanj se realiziraju i druge aktivnosti koje su usmjerena na povećanje stepena profesionalnosti i učinkovitosti rada u Centru za pružanje usluga građana, tj. u šalter-sali, kao i u područnim matičnim uredima.

Aktivnosti su, između ostalog, usmjerene i na povećanje stepena profesionalnosti i ljubaznosti osoblja koje radi u šalter-salama. Održano je nekoliko sastanaka na kojima se razmatrala učinkovitost rada službenika na šalterima, upućeno je nekoliko smjernica za rad u budućem periodu, naglašena je potreba potpune primjene etičkog kodeksa, te je uvedena rotacija službenika koji rade na izdavanju izvoda iz matičnih knjiga…

Naglašeno je da svaki korisnik usluga koje pruža Općina Kakanj mora biti dočekan i ispraćen sa osmijehom i vrhunskom ljubaznošću u šalter-sali i svim općinskim službenim prostorijama.

Odlučeno je da se građani pozovu da prijave slučajeve neprofesionalnog i neljubaznog osoblja na šalterima, kao i drugih službenika Općine Kakanj.

Stoga, pozivamo građane Kaknja i sve korisnike usluga koje pruža Općina Kakanj da prijave ovakve slučajeve putem e-maila: urednacelnika@kakanj.com.ba, putem Facebook-profila “Općina Kakanj” ili direktno posjetom Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika.

Možda vam se svidi

Comments are closed.