Prijavi se na seminar i postani nogometni sudija !

Udruženje nogometnih sudija i instruktora Zeničko-dobojskog kantona raspisuje oglas za učešće na seminaru za sticanje zvanja nogometni sudija.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da prijave mogu dostaviti u prostorije Nogometnog saveza ZE-DO Kantona u Zenici, ulica Zukići br.22 svakim radnim danom od 13 do 15 sati ili putem pošte.

Više informacija o uslovima i dokumentima potrebnim za učešće na seminaru možete saznati na web stranici www.unsizdk.ba  (Postani sudija) ili kontaktom na telefon  062 561 020.

Oglas ostaje otvoren do 25.06.2018. godine


Osnovni uslov za prijem novih kandidata je taj da ne mogu biti mlađi od 16 niti stariji od 25 godina, te da nisu krivično kažnjavani. Poželjno je da su se predhodno bavili nogometom ili nekim drugim sportom, odnosno da su još uvjek aktivni. Potrebno je posjedovanje SSS, a poželjno je VŠ ili VSS.

Za prijavu porebno je donijeti popunjene tražene dokumente i obrasce. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona 062 561 020.

Potrebni dokumenti i obrasci :

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uvjerenje o školskoj spremi
  • 50 KM
  • Dokaz o državljanstvu
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog organa
  • Obrazac 1
  • Obrazac 2

Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama NS ZE – DO Kantona u ulici Zukići 22 svakim radnim danom u periodu od 13 – 15 sati ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je 20.06.2018.   godine a početak prijava je 06.06.2018.godine

 

Možda vam se svidi

Leave A Reply