PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA ZA PERIOD JANUAR-MAJ 2020. GODINE

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2020. godine iznosili su 2 milijarde i 880 miliona KM i manji su za 325 miliona KM ili 10,14% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 3 milijarde i 205 miliona KM.

UIO je u prvih pet mjeseci 2020. godine privredi vratila 528 miliona KM što je za 99 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2020. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 2 milijarde i 352 miliona KM i manji su za 227 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U MAJU 2020.

U maju 2020. godine prikupljeno je 487 miliona KM indirektnih poreza što je za 228 miliona KM manje u odnosu na maj 2019. godine. Pad prihoda od indirektnih poreza uzrokovan je pandemijom virusa COVID 19. U maju 2020. godine došlo je do smanjenja uvoza roba u BiH, što je uticalo na pad prihoda po osnovu uvoznih dažbina, a zbog smanjene krajnje potrošnje značajno su pali i prihodi po osnovu PDV-a u unutrašnjem prometu. Podsjećamo, mnoge privredne djelatnosti su radile smanjenim kapacitetima, ili uopšte nisu radile u vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID 19.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-MAJ 2020. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2020. godine raspoređen je iznos od 304 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prvih pet mjeseci 2020. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.05. FBiH RS DB BiH

Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug

(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)

2020 1.032 189 520 92 63 5

2019 1.147 201 568 107 71 4

% promjene -10,00 -6,29 -8,46 -14,64 -10,86 16,34

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 77,9 milion KM, Republika Srpska 51,5 miliona KM i Distrikt Brčko 2,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

Možda vam se svidi

Leave A Reply