Preminuo akademik Serafin Hrkać

Popularno

PovezanoAkademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 13. 4. 2021. godine preminuo redovni član akademik Serafin Hrkać.

Akademik Serafin Hrkać rođen je 1942. u Izbičnu, općina Široki Brijeg, BiH. Osnovnu školu završio u Izbičnu, nižu gimnaziju i malu maturu u Lištici (Š. Brijeg), višu klasičnu gimnaziju u Sinju i Dubrovniku. Filozofsko-teološki studij počeo na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu a završio na Pontificium Athenaeum Antonianum u Rimu. Za svećenika je zaređen 1966. Studij klasične filologije završio je u Rimu gdje je (1971.) i doktorirao odbranom disertacije: De vita et operibus Nicolai Modrussiensis – De mortalium felicitate dialogus (editio critica cum fontibus). Nostrifikacija akademskoga gradusa obavljena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavao u Splitu, Visokom, Humcu kod Ljubuškog, Širokom Brijegu.

- Marketing -

Godine 1992. počeo predavati latinski jezik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 1995. latinski jezik i filozofiju na Pedagoškom fakultetu istog Sveučilišta. Doktorat iz filozofije postigao je na Filozofskom fakultetu Univerziterta u Sarajevu (1997.) odbranom disertacije Izlaganje o univerzalijama u djelu Antuna Žderića Enchyridion in universam aristotelico-scoticam logicam. Akademske godine 1999/2000. bio je voditelj odjela na novoutemeljenom studiju filozofije, a od akad. g. 2001/2. pročelnik odjela na novoutemeljenom studiju latinskog jezika..

Redoviti je član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost (HDZU) od g. 2000., a od g. 2002. dopisni član ANUBiH. Direktor je Instituta za latinitet. Urednik je naučnih izdanja u ZIRAL-u – izdavačkoj kući hercegovačkih franjevaca u Mostaru. Uz nastavni rad bavio se prevodilačkim i istraživačkim radom iz filologije, filozofije i leksikografije, te proučavanjem franjevačkog školstva u Bosni i Hercegovini. Objavio je preko 20 djela. Dobitnik “Priznanja za jačanje i razvoj Sveučilišta u Mostaru” u povodu 35. obljetnice Sveučilišta u Mostaru. Godine 2014. dobio je i javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Širokog Brijega”.

Sprovod akademika Serafina Hrkaća bit će obavljen u srijedu 14. 4. 2021. godine na groblju Mekovac u Širokom Brijegu.

- Marketing -

Najnovije