Preliminarno: Samo jedan Kakanjac u višem nivou vlasti !

Kakanj je na ovogodišnjim Općim izborima 2014 izašao sa ukupno 54 kandidata za tri nivoa vlasti iz deset političkih stranaka i to iz:

A-SDA Stranka demokratske aktivnosti (devet kandidata),
BPS – Sefer Halilović (dva kandidata),
Zajedno za promjene/SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS (dva kandidata),
SBB – Fahrudin Radončić (šest kandidata),
SDP – Socijaldemokratska partija (pet kandidata),
SDA – Stranka demokratske akcije (sedam kandidata)
Demokratska fronta – Željko Komšić (pet kandidata),
Stranka za Bosnu i Hercegovinu (osam kandidata),
HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Dr. Ante Starčević,
HSP Herceg-Bosne (sedam kandidata),
Narodna stranka radom za boljitak (tri kandidata).

Kakanjci su imali priliku svoj glas dati kandidatima za tri nivoa vlasti. Prije svega tu je Zastupnički/Predstavnički dom parlamentarne Skupštine BiH gdje je Kakanj imao 5 predstavnika i to:

 • Jasmin Mušanović (SBB – Fahrudin Radončić)
 • Senka Balorda (SDP – Socijaldemokratska partija BiH)
 • Taib Bjelopoljak (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Amna Goralija – Imamović (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Niko Lozančić (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Dr.Ante Starčević, HSP Herceg-Bosne)

Za Zastupnički/Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH Kakanjci su mogli glasati za 16 kandidata iz Kaknja i to:

 • Emir Demir (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Amina Hadžić (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Derviš Kubat (BPS – Sefer Halilović)
 • Mensur Jašarspahić (Zajedno za promjene/SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS)
 • Zijad Alajbegović (SBB – Fahrudin Radončić)
 • Enver Merdić (SBB – Fahrudin Radončić)
 • Hakim Haračić (SDP – Socijaldemokratska partija BiH)
 • Milijana Terzić (SDP – Socijaldemokratska partija BiH)
 • Samir Selimović (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Hatidža Šahman (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Nusret Muslić (Demokratska fronta – Željko Komšić)
 • Asmer Hajdarević (Demokratska fronta – Željko Komšić)
 • Rešad Merdić (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Slaven Katičić (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Dr.Ante Starčević, HSP Herceg-Bosne)
 • Nataša Stjepić (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Dr.Ante Starčević, HSP Herceg-Bosne)
 • Sead Šolbić (Narodna stranka radom za boljitak)

Najviše svakako kandidata je bilo na listi za Skupštinu Kantona 4 – Zeničko-dobojski kanton, njih ukupno 33 kandidata:

 • Emina Kovač (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Elvedin Delić (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Mubera Kubat (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Edin Hadžić (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Samra Delibašić (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Ilhana Hido (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Elmedin Kovač (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)
 • Sanela Hadžić (BPS – Sefer Halilović)
 • Fehim Merdić (Zajedno za promjene/SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS)
 • Naida Delibašić (SBB – Fahrudin Radončić)
 • Mirza Demir (SBB – Fahrudin Radončić)
 • Eniz Kozlić (SBB – Fahrudin Radončić)
 • Vinka Aletović (SDP – Socijaldemokratska partija BiH)
 • Eldin Mijoč (SDP – Socijaldemokratska partija BiH)
 • Almedin Aliefendić (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Muamer Čelebić (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Mirsada Čaluk (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Edita Omerović (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Alem Škulj (SDA – Stranka demokratske akcije)
 • Midhat Delić (Demokratska fronta – Željko Komšić)
 • Emir Zečević (Demokratska fronta – Željko Komšić)
 • Ivica Stijepić (Demokratska fronta – Željko Komšić)
 • Magbula Ganić (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Fahrudin Buza (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Adem Delić (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Amra Mašić (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Irfan Hasagić (Stranka za Bosnu i Hercegovinu)
 • Zoran Jozinović (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne)
 • Sandra Komšo (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne)
 • Ema Petrović (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne)
 • Marin Mijač (HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne)
 • Gordana Tomić (Narodna stranka radom za boljitak)
 • Mirzet Odobašić (Narodna stranka radom za boljitak)

Prema još uvijek preliminarnim i nepotpunim rezultatima na Općim izborima 2014, od 54 kandidata iz Kaknja, samo je jedan kandidat uspio preći izborni prag. Prema dosadašnjim saznanjima, izborni prag je prošao jedino Almedin Aliefendić, kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) u Kantonalnu Skupštinu ZDK, koji je i svoj prošli mandat bio poslanik u kantonalnoj Skupštini ZDK i poslanik Domu naroda Parlamentarne Skupštine FBiH. Prema preliminarnim informacijama, Aliefendić je imao preko 7000 glasova na području ZDK. Svi ostali kandidati do sada nisu prošli izborni prag. Ostaju samo nagađanja i nepotpune informacije iz tabora SBB-a, SDP-a i A-SDA. Prema njihovim navodima, postoje kandidati koji su blizu izbornog praga, ali te informacije još nisu potvrđene od strane CIK-a.

Poraz za Kakanj

Iako je Kakanj dobio jednog kandidata na višem nivou vlasti, ovo je svakako veliki udarac i poraz za Kakanj. Podsjećanja radi da je na Općim izborima 2010.godine izabrano čak deset Kakanjaca.

U Parlamentarnoj Skupštini BiH imali smo Niku Lozančića(HDZ) i Adnana Bašića(SBB). U Federalnom Parlamentu smo imali Mirsada Zaimovića (SDA), Rahmana Dželu (SzaBiH), Irfana Imamovića (SDP) i Zijada Alajbegovića (SBB).

U kantonalnoj Skupštini ZDK su bili zastupljeni Almedin Aliefendić i Džemal Bečirhodžić (SDA) te Senka Balorda i Janja Ivić (SDP). Poslanici koji Iz KS ZDK prešli u Dom naroda Parlamentarne Skupštine FBIH su Almedin Aliefendić (SDA) i Janja Ivić (SDP). Imali smo i ministricu zdravstva ZDK Senku Balordu (SDP).
Konstatujemo da su većina poslanika u prošlom sazivu bile ikebane, ne radeći ništa, ne doprinoseći ništa, dižući ruku kad im se to naredi, a pri tome zarađujući poprilično dobre sume novca za svoj nerad,. Neki su koristili svoje veze pa su svoje bližnje zapošljavali u državni sektor. Inicijative su davali, bezuspješno, nisu prihvaćene. Generalna ocjena kandidata na višim nivoima vlasti a koji dolaze iz Kaknja je negativna, jer ništa skoro nisu uradili za grad iz kojeg su došli, a pojedini su se odnosili i maćehinski, ponavljamo, koristeći svoje funkcije kako bi zaradili što više, zaposlili svoje familije što više.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.