Predstavljamo: Kandidati Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Kakanj

Nakon što smo objavili JAVNI POZIV za političke subjekte koji gravitiraju na područja Općine Kakanj, kako bismo putem besplatnog oglašavanja predstavili kakanjske kandidate za predstojeće “Opće izbore 2014″, krenuli smo u realizaciju iste.

Želja nam je da bosanskohercegovačkoj javnosti predstavimo kandidate koji dolaze iz Kaknja, a koji će se naći na listama za Kantonalnu Skupštinu ZDK, Federalni i Državni parlament.

S tim u vezi, upućujemo poziv svim političkim subjektima koji djeluju na području općine Kakanj da nam najkasnije do 5.septembra/PETAK dostave imena svojih kandidata, sa kratkom biografijom (5-6 rečenica) i jednom fotografijom (poželjno u elektronskoj formi minimalne velličine 650×355 pixela), kako bismo iste predstavili na stranicama kakanj-x portala

Materijale mogu proslijediti sve stranke na području Općine Kakanj BESPLATNO na e-mail redakcija@kakanj-x.com.

KANDIDATI HDZ BiH KAKANJ – KAKANJCI ZA KAKANJCE

Niko Lozančić, kandidat za Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

Niko

Slaven Katičić rod.1966. godine u Kaknju, kandidat je za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH u izbornoj jedinici 406. je nositelj liste, kandidat pod rednim br. 1 kandidiran od stranke HDZ BIH. Trenutno jezaposlen u Općini Kakanj. U sazivu 2012.-2016. obnaša dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kakanj. Dužnost vijećnika OV Kakanj obnašao je u vremenu 1995/96, te od 2008 – 2012. kao šef Kluba HDZBIH u OV Kakanj. Radno iskustva sticao u Parlamentarnoj skupštini BiH, Predsjedništvu BiH, Ministarstvu obrane HR HB/ Federacije BiH, OSS BIH i RMU Kakanj. Član je Središnjeg odbora HDZ BIH, član Županijskog odbora HDZ BIH i aktualni predsjednik OOHDZ BIH Kakanj. Od početka političkog angažmana nije mijenjao političku opciju.

Slaven

Nataša Stjepić je rođena 13.07.1985. godine u Kaknju, kandidat je za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH u izbornoj jedinici 406., kandidat pod rednim br. 4 . Osnovnu i srednju školu završila je u Kaknju. Nakon završetka opće Gimnazije upisuje se na Fakultet političkih nauka u Sarajevu- smjer Socijalni rad. 2009. godine uspješno zasvršava fakultet i stiče zvanje Diplomiranog socijalnog radnika. U JU Centar za socijalni rad Kakanj odrađuje pripravnički staž te po završetku istog polaže stručni ispit, a u međuvremenu završava i četiri stepena engleskog jezika i dva informatike. Zaposlena je na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Kakanj kao referent za rad sa djecom sa poremećajima u ponašanju i djecom ometenom u psihofizičkom razvoju. Neudata. Živi u Kaknju.

Nataša

Jozinović Zoran, rođen 17. 09. 1960. godine u selu Globarica Općina Maglaj, sada Općina Žepče, od oca Stipe i majke Luce, rođene Matijević. Kandidat je za Skupštinu ZDK pod rednim brojem 3. Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Maglaju, a potom Šumarki fakultet u Sarajevu, školske 1983/84 godine, te stekao zvanje dipl. ing. šumarstva. Prvo zaposlenje sam imao u tadašnjem SOOUR Krivaja OOUR-a Ribnica Kakanj 11. 07. 1984. godine gdje i danas radim, s tim što je to trenutno u JP ŠPD ZDK Zavidovići d.o.o., P.J. Šumarija Kakanj. Kroz navedeni period (1984 – 2014) sam radio na svim poslovima šumarske struke, od projektanta u šumarstvu, šefa R.J. niskogradnja, šefa R.J. Uzgoj i zaštita šuma, zatim kao taksator na poslovima taksacije, a trenutno sam upravnik P.J. Šumarija Kakanj.Na kraju ću spomenuti da živim sa suprugom (domaćica) i dvije kćerke od kojih je jedna učenica, a druga studira.

Zoran

Sandra Komšo ,rođena 24.01.1976. godine u Zenici, nastanjena na Bijelom Polju, općina Kakanj. Kandidat za Skupštinu ZDK, pod rednim brojem 11. Po zanimanju ekonomski tehničar. Udata, majka troje djece. Trenutno uposlena u Uredu HDZ BiH u Kaknju i obnaša dužnost predsjednice Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača“, dopredsjednica OO HDZ BiH Kakanj, te dopredsjednica KO Zajednice žena HDZ BiH ZDK.

Sandra

Ema Petrović, rođena 09.09.1984. godine u Zenici, živi u Kaknju, kandidat za Skupštinu ZDK , pod rednim brojem 21. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Zaposlena u J.P. „Vodokom“ d.o.o. Kakanj. Neudata. Obnaša dužnost predsjednice OO Mladeži HDZ BiH Kakanj, dopredsjednica OO HDZ BiH Kakanj, te član KO Mladeži HDZ BiH ZDK.

Ema

Marin Mijač , rođen 24.09.1981. godine u Zenici, živi u Kaknju, kandidat za Skupštinu ZDK , pod rednim brojem 31. Po zanimanju profesor sporta i tjelesnog odgoja. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Kaknju, a fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Član je OO HDZ BiH Kakanj. Trenutno obavlja funkciju savjetnika Predsjedavajućeg OV Kakanj. Neoženjen.

Marin

Možda vam se svidi

Comments are closed.