Predsjednik Ustavnog suda: BiH je, a ne entiteti, sukcesor iza Jugoslavije

Popularno

Povezano


Tadić je ocijenio kako političari očito nisu svjesni haosa koji vlada u zemlji, ali i nadležnosti koje su jasne i koje proističu upravo iz Dejtonskog sporazuma
“Krenu paljbe, rafali, a da niko nije pročitao odluku o čemu se radi. Nijedna naša odluka nije rekla da će se zemljište prenijeti ili umanjiti teritorija, nego je rekla da treba regulirati različite oblike vlasništva koje je kod nas. Neki dan sam razgovarao sa visokim predstavnikom u BiH, gospodinom Schmidtom. On se hvatao za glavu kada sam mu nabrojao koji su to sve oblici”, kazao je predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Pa pojasnio…
“Naprimjer, imate državnu imovinu, knjiženu kao državnu za neku česticu, općenarodna imovina, općedruštvena, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim imate imovinu koja je knjižena na Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Savezno izvršno vijeće, Predsjedništvo itd. Federacija BiH i Republika Srpska nisu sukcesori iza Jugoslavije. To je Bosna i Hercegovina. I, ono što je poruka naših odluka: Izvolite, na razini države donesite kratki zakon o knjiženju imovine”, rekao je Mato Tadić. prenosi n1

- Marketing -

Najnovije