Predsjednik BPS-a i prvi komandant Armije RBiH Sefer Halilović podržao