17.5 C
Kakanj
Utorak, 15 Juna, 2021

Potrebno je usmjeriti pažnju na stanje svih deponija jalovine na području Kaknja

U Kaknju koji važi za industrijsku sredinu postoji višedecenijski kontinuitet formiranja različitih deponija jalovine, šljake i pepela. Ove deponije se nužno javljaju kao posljedica industrijske proizvodnje i zahtijevaju poseban tretman zbrinjavanja u smislu zaštite ljudi, materijalnih dobara i prirode.

Na lokalitetu Turbići se nalazi odlagalište šljake i pepela iz Termoelektrane Kakanj. Već dugi niz godina na ovom odlagalištu se realiziraju značajna ulaganja  vlasnika odlagališta – Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” kako bi se spriječio negativan utjecaj deponije na ljude, njihova materijalna dobra i prirodu, ali i da bi se zaštitila željeznička pruga, putna komunikacija i korito rijeke Bosne koji se nalaze u neposrednoj blizini.

U cilju eliminacije mogućnosti odrona deponije na zapadnoj strani, koja je visoka oko 100 m, projektovano je da se izvrši razlaganje ove kosine na pet etaža. U dosadašnjem periodu načinjene su tri etaže, a u toku je izgradnja četvrte etaže. Sve ove aktivnosti su provedene u skladu sa projektnom dokumentacijom koju je radio Institut za rudarstvo iz Tuzle. U cilju stabilizacije etaža, prilikom izgradnje etaža vršeno je stalno nabijanje odloženog pepela i šljake,  zatim nasipanje sloja zemlje, sadnja šumskog nasada i sjetva trave.

Na području Kaknja se nalaze i brojne deponije jalovine iz proizvodnog procesa Rudnika mrkog uglja Kakanj. Prostor na kojem se nalaze ova odlagališta je u vlasništvu Rudniku mrkog ulja Kakanj kao i sam odloženi materijal. Ova odlagališta postoje na lokalitetu iznad Brnja (Bijele Vode), te na području Donjeg Kaknja i iznad naselja Bare.

Premda na nekim prostorima nema odlaganja već više decenija, klizište koje se prije nekoliko dana dogodilo u naselju Bare ukazalo je na potrebu da Rudnik mrkog uglja Kakanj usmjeri pažnju na ovo i sva druga odlagališta čiji je vlasnik, te da sa stručnog aspekta analizira stanje ovih deponija i poduzme neophodne mjere, posebno sa aspekta zaštite ljudi i njihovih materijalnih dobara, ali i sa aspekta zaštite putnih i drugih komunikacija, korita potoka i rijeka i općenito prirode.

Foto: Deponija šljake i pepela Turbići koju Elektroprivreda BiH uređuje u skladu sa projektnom dokumentacijom koju je radio Institut za rudarstvo iz Tuzle (Press Općine Kakanj)

dep2 dep1

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO