Potpisani ugovori koji se odnose na stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica Roma

U uredu općinskog načelnika Nermina Mandre danas je upriličeno potpisivanje ugovora koji se odnose na stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica Roma na području Kaknja.

Radi se o ugovoru o izvođenju radova na izgradnji stambenog objekta sa 4 stambene jedinice, ugovoru o izvođenju radova na izgradnji pomoćnih objekata za zgradu koja je prije nekoliko mjeseci izgrađena, te ugovoru o vršenju stalnog nadzora nad izvođenjem pomenutih radova.

Radove koji će biti definirani ugovorima finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok je Općina Kakanj implementator projekta.

U ime Općine Kakanj koja je naručilac radova i implementator projekta ugovore su potpisali općinski načelnik Nermin Mandra i direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Zijad Neimarlija, dok će Ministarstvu ugovori biti dostavljeni na potpisivanje.

Izvođač radova na izgradnji 4 stambene jedinice će biti preduzeće “Trgošped” Kakanj. Vrijednost ugovora iznosi 128.436,57 KM. Ugovor je u ime ove firme potpisao direktor Iso Zaimović. Lista korisnika ova 4 stana je već sačinjena i verificirana. Prema listi, ova 4 stana će koristiti Ramić Hašim, Ramić Avdo, Agić Juso i Ramić Džemal, svi trenutno nastanjeni na Vardi.

Radove na izgradnji pomoćnih objekata za zgradu koja je izgrađena prije nekoliko mjeseci izvodit će Konzorcij “Beta company” Kakanj i “TB Inženjering” Breza. Vrijednost radova iznosi 8.405,81 KM. Ugovor je u ime Konzorcija potpisala Fikreta Bjelopoljak.

Nadzor nad izvođenjem pomenutih radova vršit će firma “URBS” Vitez koju predstavlja direktorica Dina Šerić.

“Još uvijek su ovo počeci rješavanja jednog velikog problema romske populacije. Mi smo svjedoci da se preko 80 godina ništa nije radilo u naselju Varda i da je divlja gradnja, te uzurpacija prostora svakodnevna praksa. To se mora zaustaviti, ne na način da nekoga diskriminišemo, ne na način da rušimo objekte, nego da na jedan sistematičan način pristupimo problemu stambenog zbrinjavanja Roma i uopšte urbanizacije naselja Varda. Cilj nam je da napravimo nove stambene jedinice i da 65 objekata koji su totalno neuslovni za stanovanje porušimo. Ovo je treća stambena jedinica koju gradimo. Četiri porodice koje će useliti u novu zgradu već su porušile neuslovne objekte u kojima su stanovale. Pripremamo izgradnju još 8 stambenih jedinica i svako useljavanje u te nove stambene jedinice će značiti rušenje objekata koji su neuslovni i u funkcionalnom smislu i u estetskom smislu. Imamo vrlo jasnu viziju kako ćemo to urediti, kako ćemo izvršiti urbanizaciju, te izgraditi saobraćajnice. Vjerujemo da ćemo imati podršku od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koju smo imali u proteklom periodu. Vjerujem da će tu biti još sredstava iz raznih fondova kako bismo ovo pitanje u Dekadi Roma koja je aktuelna uspjeli riješiti u općini Kakanj na kvalitetan način”, rekao je u izjavi za medije općinski načelnik Nermin Mandra.

Osim pomenute 4 stambene jedinice, u Kaknju će uskoro početi i izgradnja još 8 stambenih jedinica čiju će izgradnju finansirati Humanitarna organizacija “Hilfswerk” Austrija.

Vlasnik svih sagrađenih objekata socijalnog stanovanja će biti Općina Kakanj, a korisnici će dobiti pravo korištenja.

Tokom nedavne analize potreba za stambeno zbrinjavanje Roma na području Kaknja utvrđeno je da je 65 objekata u kojima živi 69 porodica Roma sa ukupno 275 članova neuslovno za stanovanje, 117 objekata u kojima živi 141 romska porodica sa 667 članova treba rekonstrukciju, a samo 24 objekta u kojima živi 26 porodica sa ukupno 114 članova su uslovna za stanovanje.

Značajna novčana sredstva koja će doći u Kakanj su rezultat ozbiljnog pristupa općinske administracije rješavanju problema stanovanja u naselju Varda, te nastojanja da se ova lokacija urbanizira i uredi, što su donatori prepoznali, te u konačnici uvrstili Kakanj među općine u kojima će graditi stambene jedinice za Rome.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.