Potpisan ugovor o modernizaciji Rudnika Kakanj u vrijednosti 1.248.843 KM.

Rudnik mrkog uglja Kakanj i Centar za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije, krajem protekle sedmice, u Privrednoj/Gospodarskoj komori Fedracije BiH sklopili su Ugovor o donaciji, kojom će se omogućiti realizacija druge faze projekta: „Modernizacija eksploatacije mineralnih resursa – automatizacija tehnološkog procesa i uvođenja sistema daljinskog nadzora u jami Haljinići”.

U prostrijama Privredne komore Federacije BiH, za Rudnik Kakanj, Ugovor je potpisao direktor Mirsad Jašarspahić, a u ime donatora, direktor CMSR-a, Gašpar Jež.

Ukupna vrijednost ulaganja u ovu fazu automatizacije je 472.035 KM, od čega 30 posto obezbjeđuje donator CMSR, a 70 posto je vlastito učešće Rudnika Kakanj.

Druga faza automatizacije u jami Haljinići podrazumijeva dogradnju sistema daljinskog praćenja parametara glavnog vodosabirnika i pumpnog postrojenja sa sistemom daljinskog automatskog upravljanja glavnom i rezervnom pumpom. Pored toga doći će i do proširenja sistema video nadzora instalranjem još četiri kamere duž transportnih jamskih prostorija sve do donje komore širokog čela.

Gašpar Jež, direktor Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije, tokom potpisivanja ugovora je istakao da je kakanjski Rudnik, njihov najbolji partner:

– Danas smo ušli u treći projekat saradnje između Republike Slovenije i Rudnika Kakanj. Potpisali smo donatorski ugovor, čime Slovenija Rudniku Kakanj donira 30 procenata ukupne investicije u sistem automatizacije. Slovenija na ovaj način podupire uvođenje modernih tehnologija. Moram priznati da je Rudnik Kakanj naš najbolji partner, ovo je već treći projekat kojeg podržavamo donatorskim sredstvima. Po pravilu mi uvijek novu saradnju ostvarujemo sa nekom drugom općinom ili institucijom, ali sa Rudnikom je izvanredna saradnja jer imaju nove ideje, tako da smo sada u trećem projektu. Vjerujem da će uslijediti i novi projekti.

Nakon što je ovaj Ugovor potisan, Direktor Rudnika Kakanj, Mirsad Jašarspahić, je rekao:

– Mi od 2009. godine uspješno sarađujemo sa Centrom za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije. Ovo je treća donacija Centra u automatizaciju našeg Rudnika. Prijatelji iz Slovenije prvi puta su, prije pet godina, učestvovali u finasiranju nabavke opreme i instaliranja automatske metanometrijske centrale, a značajno su u 2011. godini podržali prvu fazu automatizacije transporta i odvodnjavanja.

Isporučilac opreme je, već punih pet godina, poslovnošću i kvalitetom dokazani partner kakanjskog Rudnika, slovenačka firma TEVEL Teve Varnost Elektronika d.o.o. Kisovec. Radove na instaliranju opreme zajedno sa stručnjacima Tevel-a izvodit će zaposlenici Rudnika, čime se postiže brža i bolja obučnost vlastitog kadra za rad, održavanje i upravljanje sistemom automatizacije. Direktor TEVEL-a, Živko Iztok, ovom prilikom je rekao:

– Sa prvim projektom u Rudniku Kakanj počeli smpo prije četiri-pet godina, zahvaljujući idejama tehničkog tima iz Rudnika.To je bila potpuno automatizovana gas stanica, sa najviše ugrađenih mjernih instrumenata, u tom periodu, na teritoriju BiH. Ljudi sa kojima sarađujemo u Kaknju su dosta stručni. Naišli smo na takve kadrove i u drugim kompanijama, međutim nisu pokazali interesovanje za usvajanje novih tehnologija kao u Rudniku Kakanj.

Vrijednost izgradnje dijela sistema za automatizaciju i daljinski nadzor u prvoj fazi iznosila je 776. 808 KM. Vrijednost druge faze je 472.035 KM, što znači da je u automatizaciju tehnološkog procesa i uvođenja sistema daljinskog nadzora u jami Haljinići, kakanjskog Rudnika, do sada, uz pomoć Centra za međunarodni razvoj i saradnju Republike Slovenije, investirano 1.248.843 KM.

Možda vam se svidi

Comments are closed.