Poteškoće u funkcionisanju Jedinstvenog registra matične evidencije

U okviru novouspostavljenog sistema koji građanima omogućava da u Kaknju dobiju rodni list ili uvjerenje o državljanstvu bez obzira što su rođeni u Zenici ili nekom drugom gradu, pojavljuju se i određene poteškoće za koje nije odgovorna Općina Kakanj.

Najveći broj građana Kaknja je rođen u Zenici, pa se i najveći broj zahtjeva odnosi na izvode iz matičnih knjiga koje se vode u ovoj općini. Tokom izdavanja rodnih listova u Kaknju za građane rođene u Zenici pojavljuju se određene poteškoće jer se dešava da se neka imena ne nalaze u bazi podataka, pa se stranke ipak moraju uputiti u Zenicu.

Objektivno gledano, poteškoće su se mogle i očekivati jer se još uvijek radi o eksperimentalnoj fazi. No, bez obzira na to, Općina Kakanj nema apsolutno nikakvu krivicu jer nije nadležna za baze podataka koje vode druge općine.

S druge strane, sve općine F BiH koji pristupaju bazama podataka Općine Kakanj to čine bez problema što znači da je Služba za opću upravu izvršila sve neophodne pripreme za funkcionisanje novog sistema.

Možda vam se svidi

Comments are closed.