Posao za sve – ZDK izdvaja najveći poticaj za zapošljavanje ciljanih kategorija u FBiH

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović i direktor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Josip Lovrić potpisali su sporazum o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve 2024/2025, za što su u budžetu ovog kantona osigurana sredstva u iznosu od 600.000 KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema riječima ministra Šimunovića, programom će biti obuhvaćeno najmanje 56 osoba prijavljenih na evidenciji JU Služba za zapošljavanje ZDK, a prednost u zapošljavanju će se dati posebnim grupama osoba iz socijalno i rodno osjetljivih kategorija radi njihovog zapošljavanja, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uslova za jačanje konkurentnosti mladih osoba.

U posebne grupe spadaju osobe nezaposlene duže od godinu dana, žene, raseljena lica i povratnici, radno sposobne osobe s invaliditetom, djeca i supružnici osoba s invaliditetom, samohrani roditelji i staratelji, žrtve nasilja u porodici, liječeni ovisnici, bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu te članovi domaćinstva u kojem nijedan član nije zaposlen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Programom je predviđeno sufinansiranje zapošljavanja u iznosu od 800 KM, a u slučaju zapošljavanja ciljanih kategorija u iznosu od 880 KM u narednih 12 mjeseci, što je trenutno najveće izdvajanje u FBiH.

  • Programom je predviđeno sufinansiranje troškova doprinosa, a u slučaju da je iznos sufinansiranja veći od troškova doprinosa, ostatak iznosa sufinansiranja će se koristiti za isplatu dijela neto plate – rekao je ministar Šimunović.

JU Služba za zapošljavanje će provesti potrebne administrativne procedure, na način da će za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, objaviti javni poziv za prijavu poslodavaca za sufinansiranje zapošljavanja, zaključiti ugovore s korisnicima, pratiti realizaciju te podnijeti izvjšetaj o realizaciji programa.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE