Porodici Pašić uništeno imanje izgradnjom Panorama Hillsa, šest godina čekaju na pravdu

Porodici Pašić 2014. godine u poplavama uništeno je imanje u Hadžićima. Poplave su uslijedile nakon bespravne sječe šume u kojoj je ogoljen teren i skinut površinski sloj. Bespravnu sječu provodila je kompanija Bosman za potrebe izgradnje Panorama Hillsa – modernog kompleksa življenja izvan grada. Direktor Bosmana Sunija Jahić oslobođen je odgovornosti

Supružnici Farid i Aziza Pašić iz Sarajeva kuću sa zemljištem u Hadžićima kupili su nakon rata. Napravili plastenik, zasadili voćnjak, kultivisali zemljište. U 2014. firma Bosman posjekla je bez dozvole šumu na zemljištu koje posjeduje, iznad imanja Pašića, planirajući izgradnju naselja Panorama Hills.

Tog ljeta imanje Pašića uništeno je u poplavama. Šest godina kasnije, šteta nastala na imanju još uvijek im nije isplaćena, istraga protiv Bosmana i Općine Hadžići u Kantonalnom tužilaštvu je obustavljena, a na njihove urgencije ne reaguje nijedna institucija kojoj su se obratili, na federalnom i kantonalnom nivou, piše “Žurnal“.

RADOVI BEZ DOZVOLE

Kompanija Bosman sječu šume i pripremu terena otpočela je 2014. godine, pokazuju službeni dokumenti Ministarstva privrede KS, Općine Hadžići, tužilaštava. Dozvolu za sječu uopće nisu imali, na što ih je više puta upozoravao inspektor Kantonalne uprave za šumarstvo pri Ministarstvu privrede KS-a.

Nisu imali ni urbanističku saglasnost, niti odobrenje za građenje. Zapisnici pokazuju da je u ljetnim mjesecima 2014. inspektor na terenu više puta zaticao radnike Bosmana u sječi šume, ali bez dozvole. Iako je izdavao naloge za obustavu sječe, to se nije dogodilo. Sječa je trajala mjesecima, skinut je površinski sloj humusa a tlo poravnato. Kada su počele padavine, poplave su bile neizbježne:

– Jedno stablo hrasta kupi oko 150 litara vode dnevno. Da je drveće ostalo, mislim da bi jednim velikim dijelom zaštitilo od poplava, ali ne u potpunosti – obrazložit će vještak tokom suđenja.

Pašići su tužili kompaniju Bosman i Općinu Hadžići Općinskom sudu u Sarajevu za nakadu štete, a pred Kantonalnim sudom u Sarajevu vodio se proces protiv Sunije Jahića, direktora Bosmana, zbog krivičnog djela nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova:

– Nesporno je da je isti u svojstvu odgovorne osobe preduzimao građevinske radove izgradnje rezidencijalnog naselja Panorama Hills, bez odgovorajućih odobrenja nadležnih organa i potrebne projekte dokumentacije – navodi se u dokumentima Tužilaštva KS-a.

Tužilaštvo je utvrdilo da je nezakonita sječa koju je proveo Bosman direktan uzrok erozionih procesa.

Pa iako je utvrdilo da Bosman nije imao dozvolu za sječu i pripremu terena, te da je nakon toga nastala šteta na zemljištu i privatnim objektima, Tužilaštvo KS obustavilo je istragu protiv Sunije Jahića, jer počinjena šteta na poplavljenim objektima iznosi tek oko 12 hiljada KM, prema procjeni vještaka na koju će se Pašić, bezuspješno, žaliti. Krivični zakon propisuje da šteta mora biti veća od 30 hiljada KM kako bi se radilo o krivičnom djelu.

Tužilaštvo je Jahića oslobodilo i odgovornosti za pustošenje šume jer posječena površina nije iznosila više od 500 metara kvadratnih.

KAKO SU RADILI SUDSKI VJEŠTACI

Procijenjena šteta na njegovom imanju nerealno je mala, tvrdi Farid Pašić. Žalio se brojnim institucijama na nesavjestan rad ovlaštenih sudskih vještaka, ali bez uspjeha:

– Vještak arhitektonske struke u jednom momentu nije želio da konstatuje da je u mojoj kući napravljena šteta od poplava i da su tada oštećeni podovi, kućanski aparati, vuneni tepisi… Vještak poljoprivredne struke nije kako treba utvrdio broj uništenih stabala, a za stable koja su zasađena 2006., za što imam svjedoke, navodi da su stara dvije do tri godine. Nije utvrdio ni da je zbog poplava došlo do zagađenosti zemljišta, niti o kojim se kulturama zasada radi. Za sve je dao najminimalnije cijene, naročito za plastenik površine 100 m2 – kaže Pašić.

Upozorava i da je površina posječene šume od 500 metara kvadratnih, a na osnovu čega je obustavljena istraga protiv Jahića, određena proizvoljno, bez stvarnih i detaljnih mjerenja na terenu:

– Radi se o desetinama hiljada metara kvadratnih posječene šume, što pokazuju i inspekcijski nalazi na terenu – tvrdi Pašić.

U jednom od zapisnika iz avgusta 2014. navodi se:

– Investitor je nastavio sa planiranjem terena na k.č. 910, 911, 912, 913, 939, 948, 928, 941, 938, 937, a ranije mu je naložena obustava radova do pribavljanja odobrenja.

Zbog izvođenja bespravnih radnji, Općina Hadžići i Ministarstvo privrede KS obustavit će u 2014. postupke izdavanja potrebnih dozvola Bosmanu.

Izvor

Možda vam se svidi

Leave A Reply