Počele organizacione aktivnosti za ovogodišnju Kulturno-sportsku manifestaciju “Kakanjski dani”

Popularno

Povezano

U Općini Kakanj su počele organizacione aktivnosti na pripremi ovogodišnje Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani”. Organizacioni odbor kojeg je imenovao općinski načelnik Nermin Mandra je održao uvodne konsultacije, te je definirao smjernice za rad na osnovu kojih se ovih dana vrši sačinjavanje programa.

Za predsjednika Organizacionog odbora imenovan je šef Službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Rešad Zaimović, zamjenik predsjednika je direktor Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj Izet Fejzović, članovi Odbora su službenici u Općini Kakanj Enver Kusić, Alma Odobašić, Fadil Merdić, Nermina Imamović, Evelin Memić i Nirka Omerović, za članove su imenovani i direktor JP “Kakanj-sport” Nihad Tukić, predstavnik Sportskog saveza općine Kakanj Samir Lušija, te predstavnik KUD-a “Fadil Dogdibegović Dikan” Rusmir Lizde.

- Marketing -

Zadatak Organizacionog odbora je da pripremi Program obilježavanja Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani” i da ga predloži Općinskom načelniku na razmatranje i usvajanje, da provede sve potrebne radnje i aktivnosti u vezi obilježavanja Manifestacije, te da Općinskom načelniku podnese izvještaj o realizaciji.

 

- Marketing -

Najnovije