37.7 C
Kakanj
Srijeda, 28 Jula, 2021

Osiguravatelji i dalje krše važeće tarife, regulator u FBiH donio mjere

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Nepoštivanje administrativno utvrđenih premija i nedozvoljena davanja u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i dalje su prisutni na tržištu osiguranja, te je Agencija za nadzor osiguranja u FBiH s tim u vezi izdala posebne mjere, izvještava Indikator.ba.

Agencija je objavila na web stranici “Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društava za osiguranje u oblasti obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti”, a koje se odnose na društva za osiguranje koja u Federaciji BiH obavljaju poslove osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, uključujući i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj koja imaju registrirane podružnice u Federaciji i subjekte u poslovima posredovanja u osiguranju.

Agencija za nadzor osiguranja u FBiH prepoznaje, kao osnovni problem, koji je duži period prisutan u provođenju obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti nepoštivanje administrativno utvrđenih premija kao i postojanje posrednih, odnosno neposrednih davanja.

Nezakonita praksa, konstatuju u Agenciji za nadzor osiguranja FBiH, dovela je do povećanja troškova društava za osiguranje iznad propisanog režijskog dodatka čime su društva za osiguranje izložena riziku neoslventnosti i nelikvidnosti, odnosno ugroženo je akumuliranje sredstava za pokriće tehničkih rezervi osiguranja. Kao neposredni efekt svega toga javljaju se negativne posljedice po osobe koje imaju pravo na osiguravajuće pokriće i naknadu iz osiguranja.

Agencija za nadzor osiguranja najavljuje da će poduzimati pojačane aktivnosti u nadzoru poslovanja društava za osiguranje i izricati mjere protiv društava koja budu postupala suprotno važećima tarifama premija.

Car sale

U Federaciji BiH je 27. avgusta 2020. godine stupio na snagu Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu koji je između ostalog i donesen kako bi se uklonile anomalije u provođenju obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti a koje uključuju modalitete povrata dijela premije osiguranja/novca ili posrednih pogodnosti osiguranicima kojima se posredno umanjuje obračunata premija osiguranja, odnosno daje popust suprotno propisanom načinu premije osiguranja ili se vrše isplate posrednicima u osiguranuju koja nemaju karakter proviziije.

Iako su se društva obavezala putem svog Udruženja potpisivanjem zajedničke izjave da će u potpunosti provoditi rješenja predviđena zakonom i pratećim podzakonskim aktima, a naročito uvjeta i zajedničke tarife premija i cjenovnika za osiguranje od automobilske odgovornosti koji su na snazi od 31.10.2020. godine, praksa nelegalnih povrata osiguranicima je nastavljena, a što je i ponukalo regulatora da donese navedene mjere.

Nedozvoljena davanja

Posredna i neposredna nedozvoljena davanja koja je identifikovala Agencija za nadzor osiguranja uključuju:

– odobravanje gratis polica kao i vaučera za proizvode osiguravača za bilo koju vrstu osiguranja direktno ili indirektno vezanih uz policu osiguranja od autoodgovornosti;

– sudjelovanje u troškovima police osiguranja za druge vrste osiguranja, osim popusta predviđenih uslovima i tarifom za predmetnu vrstu osiguranja;

– direktno ili indirektno plaćanje troškova tehničkih pregleda za osiguranika kao i drugih troškova na stanici za tehnički pregled vozila ili omogućavanje bilo kakvih vrijednosnih ili cjenovnih benefita osiguranicima;

– direktno ili indirektno plaćanje troškova baždarenja tahografa, goriva, besplatnog servisa i sl. za osiguranika, kao i davanje poklon bonova osiguranicima;

– direktno ili indirektno plaćanje troškova usluge registracije vozila ili učešće u drugim troškovima registracije vozila;

– naplatu premije osiguranja na način koji je u suprotnosti sa Uslovima i Odlukom o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (npr. odobravanje plaćanje na rate, odgođeno plaćanje i slično, osim kartičnog plaćanja);

– povrat dijela premije osiguranja direktno ili indirektno putem računa ili gotovinski, osim povrata neiskorištenog dijela premije u skladu sa propisima;

– direktno ili indirektno omogućavanje imovinske koristi osiguraniku kao nagrade za sklapanje police osiguranja od autoodgovornosti kroz druga materijalna, gotovinska i bezgotovinska davanja suprotna zakonskim propisima, ekonomskim načelima, pravilima struke osiguranja, dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu.

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO