-6.1 C
Kakanj
Utorak, 19 Januara, 2021

Općina Kakanj: Javni poziv za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, broj 0-01/1-243/11 od 27.09.2011. godine («Službene novine Općine Kakanj» broj: 09/11), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja O B J A V LJ U J E

J A V N I   P O Z I V

ZA  DODJELU  PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

OPĆINE KAKANJ

U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ , Općina Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:

1. „GRB OPĆINE KAKANJ“                   – 1 PRIZNANJE

2. „PLAKETA SA DIPLOMOM“              – 2 PRIZNANJA

3. „ZAHVALNICA“                                    – 4 PRIZNANJA

           

 Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

A)   „GRB OPĆINE KAKANJ“

„Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje za:

–       izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,

–       ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,

–       povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,

–       značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,

–       povećanje zaposlenosti,

–       ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,

–       unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,

–       doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,

–       afirmaciju i promociju općine Kakanj,

–       postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,

–       doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,

–       u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i

–       ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:

–       postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,

–       doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,

–       promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,

–       rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,

–       racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,

–       kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,

–       na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i

–       ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“

„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:

–       značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,

–       iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,

–       humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,

–       angažman u stvaranju uslova  za  razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima

–       iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,

–       ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,

–       doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i

–       isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:

–       prezime i ime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,

–       oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,

–       obrazloženje prijedloga,

–       raspoloživu dokumentaciju.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja imaju:

–       državni organi i državne institucije,

–       općinski načelnik,

–       radna tijela Općinskog vijeća,

–       privredna društva,

–       javna preduzeća i javne ustanove,

–       udruženja građana i nevladine organizacije,

–       mjesne zajednice,

–       vjerske zajednice,

–       građani i

–       drugi pravni subjekti.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je do 11. marta 2016. godine.

Obrasci za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji, a mogu se preuzeti i ovdje:

Obrazac za pojedince (klik na naslov)

Obrazac za pravne subjekte (klik na naslov)

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj.

 

                                                       KOMISIJA ZA DODJELU

                                                                   PETNAESTOAPRILSKIH  PRIZNANJA   

 

(Press Općine Kakanj)

 

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO