-2 C
Kakanj
Četvrtak, 28 Januara, 2021

Općina Kakanj dodjeljuje 166 stipendija učenicima srednjih škola: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove.

Preliminarna lista ne znači da su učenici dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Preliminarna lista učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije se može vidjeti klikom ovdje

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Stipendiju će dobiti prvih 166 kandidata sa konačne liste. Visina stipendije iznosi 300 KM.

Lista učenika koji ne ispunjavaju uslove može se vidjeti klikom ovdje

Pojašnjenje:

Pravo učešća na konkursu nisu imali:

a) vanredni učenici

b) učenici koji su prethodne školske godine postigli dovoljan uspjeh

c) učenici koji primaju stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije

d) učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj

e) učenici koji ponavljaju razred.

Na liste se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj ploči Općine (lista istaknuta 30.3.2016.godine) putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Molimo da nam se eventualne uočene nepravilnosti i nelogičnosti prijave jer je uvijek moguće da je neko dostavio netačne podatke npr. o visini plaće roditelja i sl. Sve činjenice na koje se budu odnosile prijave još jednom ćemo provjeriti.

Svaki kandidat može i sam bodovati svoju aplikaciju na osnovu sljedećih kriterija:

Lista kandidata za dodjelu stipendija je sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:

a) socijalno-ekonomska situacija

b) ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

 

a) Po osnovu primanja po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće

bodove:

–          bez primanja…………………………………… 40 bodova

–          do 100 KM…………………………………….   30 bodova

–          od 101 KM do150 KM …………………….  25 bodova

–          od 151 KM do 300 KM ……………………  15 bodova

–          od 301 KM do 350 KM…………………….  10 bodova

–          preko 350 KM………………………………….  5 bodova.

b) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

–          za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–          za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5,

–          za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

Učenicima sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o članu 6. tačka b) i  c) i kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Učenicima romske populacije stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu izjavu roditelja da učenik  pripada romskoj populaciji.

Učenicima – djeci poginulih rudara i učenicima bez roditeljskog staranja stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu dokumentaciju.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO