Općina Bosanska Krupa među 10 najboljih lokalnih samouprava u BiH

Popularno

Povezano


Prepoznata po svom učinku, Općina Bosanska Krupa je odabrana za drugu četverogodišnju fazu u kojoj je dobila još jednu važniju ulogu. Naime, pored projektnih aktivnosti predviđenih projektnim dokumentom druge faze projekta MEG (MEG II), Općina Bosanska Krupa će predstavljati resursni centar znanja koji će podržati novoizabrane partnerske jedinice lokalne samouprave, pružati praktične savjete, te prenositi naučene lekcije.

- Marketing -

Dokazana spremnost na predan rad i učešće Općine Bosanska Krupa u svim aktivnostima Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja prepoznao je MEG tim i odabrana je kao jednu od 10 jedinica lokalne samouprave u BiH koje su ostvarile najbolji učinak tokom prve faze projekta MEG.

- Marketing -

Najnovije