Olaf Scholz o kandidatskom statusu BiH i zemalja Zapadnog Balkana: