OIK: 58 biračkih mjesta u Kaknju, i 33 politička subjekta

Općinska izborna komisija Kakanj je nakon donošenja Odluke o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini od 15.05.2014 godine redovno poduzimala aktivnosti s ciljem izvršavanja svih obaveza koje su propisane Izbornim zakonom BiH i propisima koje je usvojila CIK-a BiH, a sve u skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u BiH broj: 06-1-02-2-495-1/14 od 15.05.2014 godine.

„U saradnji sa Centrom za birački spisak Općine Kakanj, odnosno tehničku pomoć službenika gosp. Arnaut Bahrudina, te uz konsultacije o pojedinim pitanjima sa CIK BiH, Općinska izborna komisija je odredila biračka mjesta i lokacije tih biračkih mjesta. Tako je određeno 58 redovnih biračkih mjesta (s tim što će u naselju Varda biti dva biračka odbora) i jedno biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima i glasanje u odsustvu.“ – kazao je predsjednik OIK-a Adnan Ibrahimspahić

Dana, 14.08.2014 godine u sali Općinskog vijeća općine Kakanj OIK-a je izvršila dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima ovjerenim za učešće na Općim izborima 2014 godine, tj. dodjelu mjesta u biračkim odborima za 33 politička subjekta. Nakon dodjele mjesta u biračkim odborima OIK je na prijedloge političkih subjekata imenovala članove biračkih odbora.

„U narednom periodu, nakon prijema neosjetljivog izbornog materijala 16.09.2014 godine, OIK će sačiniti program i plan obuke članova biračkih odbora, obavijestiti političke subjekte o planu obuke te obaviti obuku, testiranje i certificiranje članova biračkih odbora. Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u BiH broj: 06-1-02-2-495-1/14 od 15.05.2014 godine je određeno da ovu aktivnost treba obaviti u periodu od 13.09. do 10.10.2014 godine.“ – objašnjava Ibrahimspahić

Također, OIK će najkasnije do 27.09.2014 godine objaviti lokacije biračkih mjesta određenih za glasanje, kao i ostala potrebna obavještenja biračima u našoj izbornoj jedinici.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.