Odluka Vijeća ministara: Nastavlja se privremeno finansiranje institucija BiHSavjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april – juni 2022. godine.

Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

- Marketing -

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršiće se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Savjet ministara BiH upoznat je i sa Informacijom Ministarstva finansija i trezora o trenutnom statusu i potrebnim narednim koracima za usvajanje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini.

Informacija sadrži hronološki pregled koraka koji prethode usvajanju budžeta institucija BiH, počevši od usvajanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika i BiH za period 2022 – 2024. godine, što predstavlja prvi ključni korak za nastavak procesa pripreme budžetskih dokumenata, odnosno izradu dokumenta okvirnog budžeta za period 2022 – 2024. godine i Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i medunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano