Očekuje se rast obima poslovanja i povećanja plata u Brčko distriktu

Popularno

Povezano„Skoro 50 posto ispitanika istaklo je da očekuje rast obima poslovanja kao i finansijskih rezultata u 2021. godini, a 17 posto njih planira i povećanje plata radnicima“, jedan je od zaključaka istraživanja tržišta rada u Brčko distriktu BiH 2020/2021 koje je provedeno u januaru 2021. godine.

U istraživanju koje je realizovano od strane Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija, učestvovalo je 219 poslodavaca koji su u trenutku ispitivanja imali 1723 angažovana radnika.

- Marketing -

„Ovo istraživanje predstavlja presjek stanja na početku 2021. godine, a u budućnosti će služiti kao polazna osnova za kreiranje politika te praćenje promjena i trendova na tržištu rada“, istakao je Ranko Markuš, voditelj projekta „Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada“. Rezultati pokazuju da je više od 40 posto ispitanika zabilježilo opadanje i stagnaciju obima poslovanja u 2020. godini što se u istoj mjeri odrazilo i na njihove finasijske bilanse, kao i potencijal zapošljavanja. Ipak, trendovi oporavka su prisutni u Distriktu.

“Pored najave finansijskog oporavka, najveći procenat poslodavaca ne planira zapošljavati nove radnike u 2021. godini. Tek četvrtina njih, mahom iz oblasti trgovine, prerađivačke industrije i građevinarstva ima u planu nova zapošljavanja”, kazala je direktorica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Tamara Duvnjak-Mitrović. U Brčko Distriktu je posebno afirmativno okruženje za zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, naglasila je, što pokazuje opravdanost politika Zavoda da se ciljanim programima pomogne mladim ljudima u integraciji na tržište rada.

Istraživanjem je takođe utvrđeno da 76 posto poslodavaca nije imalo promjenu broja zaposlenih u prethodnoj godini, a da čak 93,6 posto poslodavaca ne planira otpuštanje radnika u 2021. godini. Interesantno je da je čak 97,7 posto poslodavaca zadovoljno kvalitetom kvalifikacija, stručnim znanjem i vještinama radnika koje su do sada imali priliku angažovati.

- Marketing -

Najnovije