Povezano

Obrazloženje KUIP: Sedam ordinacija nije zatvoreno, već im je zabranjeno obavljanje određene djelatnostiIz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo pojasnili su informaciju koja je objavljena u medijima na osnovu rješenja Zdravstvene inspekcije, o zatvaranju pojedinih privatnih ordinacija.

“Nije tačna informacija da su zdravstveni inspektori zatvorili sedam ordinacija, odnosno zdravstvenih ustanova u KS. Naime, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, dostavilo je zdravstvenoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS zahtjev kojim su zatraženi pojačani zdravstveno inspekcijski nadzori, a što je u skladu i sa članom 29. Zakona o inspekcijama KS, shodno kojem je Inspekcija samostalna u svom radu i poslove inspekcijskog nadzora vrši prema programu svog godišnjeg rada, a određene inspekcijske preglede može vršiti i na pismeni zahtjev: Vlade Kantona, kantonalnog resornog ministra, direktora Kantonalne uprave – pojasnili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

- Marketing -

Kako su naveli, informacija kantonalnih zdravstvenih inspektora, koju su pojedini portali prenijeli, dostavljena je samo resornom Ministarstvu zdravstva kao odgovor o izvršenim inspekcijskim nadzorima i izrečenim mjerama, te pojedinačnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi kojima je shodno utvrđenom činjeničnom stanju izrečena privremena zabrana obavljanja određenih djelatnosti.

Važno je pojasniti da ukoliko se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde određene nezakonitosti, zdravstvena inspekcija može donijeti rješenje o privremenoj zabrani, a za što se izriče rok radi otklanjanja nedostataka, dok Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, odnosno nadležni ministar zdravstva, na osnovu čl. 60. i 176. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13) donosi odluku o prestanku rada zdravstvene ustanove ili odluku o prestanku odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenom radniku.

Dodaju i da se zdravstveno-inspekcijski nadzori u KS obavljaju kontinuirano u skladu sa programom rada Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, dok prioritet u postupanju inspektora predstavljaju zahtjevi za inspekcijski nadzor građana/pacijenata, kao i drugih organa i institucija, a kojih se zdravstvenoj inspekciji KS dostavi oko 40 na mjesečnom nivou.

“U svakom pojedinačnom slučaju podnesene prijave, pravnog ili fizičkog lica, te drugih institucija, postupa u skladu sa odredbama člana 30. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, kojim je propisano da je nadležna inspekcija dužna u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora obaviti inspekcisjki nadzor, a o utvrđenom činjeničnom stanju i eventualno poduzetim mjerama u roku od osam dana od dana okončanja inspekcijskog nadzora pisanim putem obavijesti podnosioca zahtjeva”, naveli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Međutim, u dopisu koji je upućen Ministarstvu zdravstva nije navedeno “određene djelatnosti”, već “izrečene privremene zabrane obavljanja djelatnosti” što je očito stvorilo konfuziju.

- Marketing -

Najnovije

Popularno