Objavljen način bodovanja za upis u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

Prema kriterijima koje je usvojio Upravni odbor Ustanove prioritet za upis imaju:

 

1. djeca čija oba roditelja imaju mjesto prebivališta na području općine Kakanj;

2. djeca sa evidencije Centra za socijalni rad Kakanj – (bodova 10):
– djeca žrtve nasilja u porodici,
– djeca iz porodica koja koriste stalnu novčanu pomoć,
– djeca bez roditeljskog staranja (djeca pod starateljstvom) smještena u druge porodice,
– djeca iz porodice u kojoj živi dijete ili odrasla osoba koja je teško oboljelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,

– djeca korisnika civilne žrtve rata,

3. djeca oba zaposlena roditelja i redovnih studenata:
– djeca iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice do 200,00 KM (10 bodova),
– djeca iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 201,00 KM do 300,00 KM (8 bodova),
– djeca iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 301,00 KM do 400,00 KM (5 bodova),
– djeca iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 401,00 KM do 500,00 KM (3 bodova),
– djeca iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 501,00 KM do 600,00 KM (2 boda),
– djeca iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice preko 600,00 KM (1 bod);

Napomena: Užu porodicu čine roditelji i djeca.
Djeca iz porodica u kojima je samo jedan roditelj zaposlen, a drugi nije redovan student, ne dobijaju bodove po ovom osnovu.

4. djeca zaposlenih samohranih roditelja:
– samohrani roditelji kao posljedica smrti supružnika (20 bodova);
– dijete razvedenih roditelja, jedan roditelj ima starateljstvo i zaposlen je (10 bodova),
– dijete koje živi samo sa jednim, zaposlenim roditeljem (10 bodova),

5. djeca koja imaju status drugog, trećeg i svakog narednog djeteta u porodici (2 boda za svako dijete);

6. djeca koja su se nalazila na listama čekanja tokom prethodne pedagoške godine zavisno o dužini trajanja perioda na listi čekanja (3-6 mjeseci 1 bod, 6-9 mjeseci 2 boda, 9-12 mjeseci 3 boda);

7. djeca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu a čiji su roditelji podnosioci prijave istovremeno poštovali ugovorene obaveze, izmirivali obaveze u zadanom roku i poštivali Kućni red ustanove (2 bodova);

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu imat će djeca koja po osnovu mjesečnih primanja u porodici ostvaruju veći broj bodova, zatim koja su duže vremena na listi čekanja i djeca čiji roditelji u prethodnim godinama nisu imali dugovanja prema JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja (procjenu djece s teškoćama u razvoju vrši stručni tim ustanove). O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje komisija za upis djece u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uslovima koja JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj može ponuditi.

Djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta, koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama odlučuje komisija za upis djece JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj na temelju preporuke Centra za socijalni rad, nadležne zdravstvene ustanove i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uslovima koje JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj može ponuditi.

Lica/prijatelji koji izvrše ličnu uplatu – donaciju prema JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj u iznosu ili materijalnoj vrijednosti preko 3.000,00 KM, u tom slučaju JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj se obavezuje da obezbijedi smještaj djeteta lica/prijatelja, ako za to lice/prijatelj iskaže interes, uz naknadu u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj.

Djeca iz porodica u kojima je samo jedan roditelj zaposlen mogu koristiti samo usluge poludnevnog boravka u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj.

Možda vam se svidi

avatar