Obavijest u vezi korištenja javne površine u vrijeme trajanja „Kakanjskih dana“

Iz općine Kakanj obavještavaju sva zainteresirana fizička i pravna lica da je Općina Kakanj, u periodu od 4. do 8. avgusta 2014. godine, u vrijeme trajanja Kulturno-sportske manifestacije „Kakanjski dani“, omogućila korištenje javne površine na besplatnoj osnovi u svrhu obavljanja djelatnosti čije su karakteristike u skladu sa općim nastojanjima da „Kakanjski dani“ budu dostojanstvena manifestacija koja će biti ponos grada Kaknja.

Korištenje javne površine bit će omogućeno isključivo na način da o tome bude obaviješten Odsjek za urbanizam Općine Kakanj koji će koordinirati ove aktivnosti sa čvrstim opredjeljenjem da se ne naruši opći dojam i estetska dimenzija prostora na kojem će odvijati sadržaji manifestacije „Kakanjski dani“, te da se ne naruši ugled manifestacije.

Dakle, moguće je na javnoj površini postaviti ljetnu baštu, ali u skladu sa osnovim estetskim normama što znači da improvizacije sa ceradama, najlonima i slično neće biti dozvoljene.

Moguće je koristiti javnu površinu i za prodaju određenih proizvoda, ali to ne znači vraćanje forme nekadašnjih improviziranih štandova sa robom.

Dakle, svi koji žele koristiti javnu površinu u vrijeme „Kakanjskih dana“ obavezno trebaju kontaktirati Odsjek za urbanizam (kontakt osoba Emina Mehić).

Možda vam se svidi

Comments are closed.