― Marketing ―

Sa paketom od banana napravio pravo malo bogatstvo

Enver Sarajlić je uspješni privrednik koji se bavi uspješno starim zanatom. Naime, on već preo 20 godina proizvodi, prije svega, džezve za kafu, a...

Nudile pomoć, a sklapale ugovore: Službenice u mikrokreditnoj organizaciji osuđene na šest godina zatvora

- Marketing -

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu osudio je Draganu Balać (42) iz Šipova i Radosavu Savić (42) iz Banje Luke na ukupno šest godina i dva mjeseca zatvora zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Balać je osuđena na tri godine, a Savić na tri godine godine i dva mjeseca zatvora, a istovremeno je oslobođena od optužbe da je počinila krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

Optužnica protiv njih je potvrđena u februaru 2019. godine, a bile su optužene da su stekle pribavile protivpravnu imovinsku korist od 655.604 KM.

- Marketing -

Balać, kao kreditna službenica u jednoj mikrokreditnoj organizaciji u Šipovu, a Savić kao direktorica filijale u Banjoj Luci, bile su optužene da su od novembra 2012. do maja 2013. godine, sa građanima slabijeg imovnog stanja sa teritorije Šipova i Mrkonjić Grada zaključile ugovore o kreditu, lažno im prikazujući da se radi o humanitarnoj pomoći.

Prema presudi koju je donio Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, ukupno 72 osobe, od čega je jedno preduzeće iz Sarajeva, upućeni su da imovinskopravni zahtjev ostvare u parničnom postupku.

Prema navodima iz optužnice oni su vjerujući da dobijaju pomoć za socijalno ugrožene, zapravo zaključili ugovore o kreditu.

– Balać je lažno prikazala da MKF „….“ Sarajevo daje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i nezaposlenima humanitarnu pomoć u iznosu od 350 do 700 KM uz predočavanje samo lične karte i potvrde CIPS-a o prebivalištu i da se radi o nepovratnim humanitarnim sredstvima – stajalo je u optužnici.

Kada su lakovjerni građani pristali na pomoć i dostavili joj tražene dokumente, Balać je napravila i svojeručno popunila lažne zahtjeve za kredit na pojedinačne iznose od 1.000 KM, 9.000 KM i 10.000 KM, lažne mjenične izjave i mjenice.

-Po osnovu lažnih zahtjeva su u organizacionoj jedinici Banja Luka sačinjeni su lažni ugovori o kreditu u ukupnom iznosu od 840.000 KM. Ugovore za koje je znala da su lažni, umjesto regionalnog direktora potpisala je Radosava Savić i tako ih svojim potpisom ovjerila kao istinite – navodilo se u optužnici.

Takvi ugovori dostavljeni su sjedištu mikrokreditne organizacije u Sarajevo.

Prema navodima iz optužnice, po osnovu lažnih ugovora, stečajni upravnik je oštećenima poslao pismene opomene zbog neplaćanja rata kredita, zahtjevajući isplatu kredita u cjelosti u roku od osam dana pod prijetnjom sudske prinudne naplate.

Oštećeni su zaključno sa 19. julom 2018. godine evidentirani kod Centralne banke BiH u Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u BiH, kao dužnici E kategorije.

- Marketing -