Novi pasoši

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je početkom prošle sedmice prešla na personalizaciju (štampanje) biometrijskih pasoša treće generacije, a personalizovani pasoši su se već počeli distribuirati u nadležne MUP-ove.  Riječ je o Supplemental Access Control (SAC) pasošima čije su osnovne karakteristike sigurniji način upisa i zaštite podataka na čipu i bolja zaštita stranice sa podacima.

Za razliku od pasoša koji su se izdavali do sada stranica sa podacima je polikarbonatska, a lični podaci, manja fotografija (ghost image) i mašinski čitljiva zona su laserski ugravirani u jednom od slojeva polikarbonatske stranice. Fotografija nosioca pasoša u boji je personalizovana u drugom sloju polikarbonata i izuzetno je zaštićena, što onemogućava bilo kakvu zloupotrebu. Nadležnost za izdavanje pasoša će ostati ista kao i do sada, kao i procedura izdavanja i cijena.

Pasoše u Federaciji BiH izdaju nadležni organi – kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i u Brčko distriktu BiH Odjel za javni registar. Zahtjevi za izdavanje pasoša se predaju na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata nadležnih organa u mjestu prebivališta.

Od biometrijskih podataka se, kao i do sada, uzima fotografija, otisci prstiju i digitalni potpis, a biometrijski  podaci su pohranjeni u beskontaktnom čipu koji se nalazi u strukturi pasoša.

Ukoliko je osoba nepismena ili uzimanje potpisa nije moguće iz drugih objektivnih razloga, na obrascu pasoša se na mjestu predviđenom za potpis upisuje oznaka XX. Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja nisu navršila dvanaest godina starosti

Rok za izdavanje pasoša je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a cijena izdavanja je 40 KM.

Pasoš se punoljetnim osobama izdaje sa rokom važenja od 10 godina, djeci starosti do 3 godine sa rokom važenja od 3 godine, a djeci starosti od 3 do 18 godina starosti sa rokom važenja od 5 godina.

Uvođenjem novih pasoša ne prestaje važenje pasoša koji su trenutno u upotrebi, odnosno  svi pasoši važe do datuma isteka važenja bez obzira da li se radi o starim ili novim pasošima. Evropska unija je sve svoje članice obavezala da od 1. decembra 2014. počnu izdavati SAC pasoše. S obzirom da je BiH na Bijeloj šengen listi, preuzeta je obaveza da se implementiraju svi standardi Evropske unije te je shodno tome uvedena treća generacija biometrijskih pasoša.

S druge strane, Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj (ICAO) je također svim članicama ICAO-a preporučila prelazak na treću generaciju biometrijskih pasoša.

BiH je prva država van Evropske unije i među prvima na svijetu koja je prešla na ove pasoše, čime ispunjava obaveze preuzete u procesu pregovora za liberalizaciju viznog režima s ciljem zadržavanja povlastica koje donosi bezvizni režim. Obaveza je ispunjena dva mjeseca prije roka koji je Evropska unija postavila svojim članicama.

Comments are closed.