Nova vrsta usluge iz Centra za mentalno zdravlje (CMZ)

Centar za mentalno zdravlje u posljednje vrijeme vrijedno radi. Pored redovnih promotivnih i preventivnih aktivnosti koje obavlja, uporedo vodi i različite psihoedukativne radionice za roditelje djece sa određenim mentalnim poteškoćama, same korisnike, ostvaruje  i osnažuje saradnju sa institucijama u zajednici. Život često zna biti nepredvidljiv. Često sasvim neočekivano pred ljude postavlja određene barijere, koje im onemogućavaju sprovođenje svakodnevnih, a opet najbitnijih životnih aktivnosti. Takvu vrstu aktivnosti zovemo okupacija, to su sastavni dijelovi svakog našeg dana i o njima ne razmišljamo, nego ih obavljamo mehanički. Upravo te aktivnosti nam omogućuju kvalitet života koji živimo. Ove aktivnosti nazivamo okupacije. To su normalni, sastavni dio svakog našeg dana. O njima uglavnom ne razmišljamo, nego ih obavljamo  mehanički.

Nova vrsta usluge sa kojom se možete susresti i potražiti je u Centru za mentalno zdravlje jeste usluga Okupacione terapije.  Grupe okupacione terapije kao zasebna usluga započela je ove godine, a praktikovala se ranije u sklopu Grupa samopomoći. Vodi ih medicinska sestra i certifikovani okupacioni terapeut Dalila Imamović. Radi se u grupama.

Šta podrazumijeva okupaciona terapija?

 

Okupaciona terapija kao usluga u Centru za mentalno zdravlje obuhvata sve manuelne, kreativne, stimulativne, i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja psihofizičkog

funkcionisanja korisnika usluga/pacijenta.

U radu sa korisnicima, članovima Grupe, koriste se različite tehnike, npr.:

Mehaničke tehnike – motanje vune, šmirglanje, turpijanje, sjeckanje materijala za kolaž, cjepkanje salveta ili hartije za dekupaž, bojenje ili lakiranje velikih formata;

Stimulativne tehnike – kvizovi, takmičarske aktivnosti, rad sa glinom, dekupaž, učenje novih vještina;

Sedativne tehnike – Rad sa glinom, vez, slikanje temperama ili uljanim bojama, rad sa vunom, izrada goblena, modelovanje plastelina;

Slobodne tehnike – Pridjev “slobodne”odnosi se na korisnikov/pacijentov izbor onoga što želi da radi u okupacionoj terapiji. Bez obzira na raznovrsnost okupacija/aktivnosti /tehnika koje se nude korisnicima/pacijentima, uvijek postoji prostor koji se može osloboditi za primjenu novog.

Rad se organizuje grupno, a u radu sa korisnicima/pacijentima učestvuje certifikovani okupacioni terapeut. Grupe okupacione terapije namijenjene su osobama sa narušenim mentalnim zdravljem, osobama koje pate od shizofrenije, depresije, bipolarnog poremećaja, hipomanije i drugi psihički poremećaji.

O novosti iz CMZ-a diplomirani psiholog i gestalt psihoterapeut Esmin Brodlija kaže: „Cilj nam je da privučemo što veći broj osoba sa narušenim mentalnim zdravljem da se uključe u ove Grupe, te da omogućimo svakom pojedincu iz Grupe aktivno učešće u svakodnevnim aktivnostima i ispunjen život bez granica. Sa svim ovim aktivnostima pokušavamo zadovoljiti socijalnu, psihološku, zdravstvenu i fizičku dimenziju života ljudi kod kojih je mentalno zdravlje narušeno.

Neke od anonimnih izjava korisnika koji su već uključeni u ove Grupe su:

  • Meni ovo jako pomaže, jer vidim da mogu da radim nešto korisno i lijepo, i zbog toga se osjećam bolje”.
  • “Moje samopouzdanje je puno veće kako dolazim na ove grupe, i smatram ih veoma korisnim u svom oporavku”.
  • “Lijepo mi je družiti se sa drugim korisnicima i pomaže mi njihova podrška kada imam neki problem”. 

Uključivanje u Grupe okupacione terapije vrši se u Centru za mentalno zdravlje ili putem e-maila: cmz.kakanj@gmail.com dzkcmz@dzkakanj.ba

(Alina Krivokapa)

Možda vam se svidi

Leave A Reply